Affärer Affärsnyheter Jönköping

Miljödiplom till Bubs godis

Miljödiplom till Bubs godis Miljödiplom till Bubs godis  bild nr 2

För sju år sedan såg ledningen för Bubs att de behövde någon form av miljöcertifieringssystem.

Nu under näringslivsveckan fick de ta emot diplomet som visar att de än en gång har uppfyllt kraven för miljödiplomering. Jönköpings kommun har miljödiplomerat företag i 15 år. När diplomeringen startade var tanken att erbjuda ett enklare alternativ till ISO14001 för att ge företag möjlighet att komma igång med sitt miljöarbete på ett smidigt sätt. Bubs å andra sidan tyckte att den internationella miljöcertifieringen ISO14001 var lite för omfattande.

- Det kändes som att skjuta över målet för en så liten verksamhet som vi har, berättar Ulrik Lindström, delägare i Bubs. När vi hittade miljödiplomeringen kände vi att den var applicerbar på det mindre företaget. Sedan var det bara att köra igång. I diplomeringen finns checklistor som enkelt visar var man ska börja sitt miljöarbete.

- I början får man mycket hjälp av checklistorna, fortsätter Ulrik. När man har varit igång ett tag börjar man fundera över egna lösningar. Vi har till exempel slutat elda med olja och skaffat en pelletspanna istället. En effekt av miljöarbetet var att det blev mer ordning och struktur, något som även de anställda uppskattar. -

Vi har fått en ökad medvetenhet, säger Virginia Penca som är kvalitets- och miljöansvarig. Det är kul att jobba på ett företag som driver miljöfrågan framåt! Vi sätter upp mål och når dem. På Bubs tittar man gärna på förbrukning av olika saker, t.ex. elanvändning och vattenåtgång.

- Vi har lyckats minska vår vattenanvändning per producerat kilo godis lite varje år, berättar Virginia. Och om man minskar sin förbrukning så sparar man pengar. Men ibland måste man göra en investering för att minska sin miljöpåverkan. - Man måste tänka mer långsiktigt när man jobbar med miljöfrågor, avslutar Ulrik. Ibland kan det ta några år innan en investering lönar sig. Men det är viktigt för oss att tillverka ett godis med gott miljösamvete. Vi vill inte ha någon dålig eftersmak!

Se bilder
Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen