Region Jönkping Jönköping

4 000 får enkät om psykisk hälsa

– Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem och ökar inte minst bland unga vuxna, säger Elise Björn, folkhälsoplanerare i Region Jönköpings län.

Under hösten 2015 genomför Region Jönköpings län tillsammans med Landstinget i Kalmar län och Region Östergötland en enkätundersökning där invånarna själva får beskriva sin psykiska hälsa samt om och hur de söker vård för psykiska besvär skriver Region Jönköping i ett pressmeddelande.

Resultaten ska användas för att jämföra skillnader mellan olika befolkningsgrupper och fungera som underlag för hur vård och förebyggande verksamhet ska fungera i framtiden.

– Alla svar är viktiga. Ju fler som svarar , desto bättre förutsättningar får vi att anpassa vården efter människors behov och önskemål.

I Jönköpings län skickas enkäten skickas till 4 000 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18 och 44 år.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen