Sport Fotboll Jönköping

Nätverket Södra till Allsvenskan svarar på kritiken

Nätverket Södra till Allsvenskan svarar på kritiken

Under senaste veckan har det varit turbulent i J-Södras ledning och styrelse efter att valberedningen presenterade en ny styrelseordförande och att inte nuvarnade ordförande Sune Lantz inte får fortsätta.

Här svara nätverket på den kritik att de inte följer föreningsdemokratin.

LÄS MERA: Läs första brevet om sponsoravhoppet

BREVET I SIN HELHET

Förtydligande från Nätverket Södra till Allsvenskan

Det har i media framförts att vårt beslut om att avsluta samarbetet med JSIF skulle vara en maktdemonstration. Denna slutsats är direkt felaktig och något som vi starkt tar avstånd ifrån.

Vi har varit sponsorer till föreningen under många år. Detta engagemang i föreningen har funnits långt före det att nuvarande styrelse och ordförande valdes in i föreningen. Nätverket har under denna period bidragit med såväl kapital som stora insatser ideellt arbete. Vi har varit stolta samarbetspartners till föreningen, och vi har aldrig villkorat vårt engagemang i föreningen till någon speciell individ och ej heller påverkat något val i av styrelseledamöter. Nätverket har respekt för att ledamöter väljs av föreningens medlemmar.

De kriterier som vi har haft som utgångspunkt för vårt engagemang har varit följande;

- Att förutsättningar har funnits i föreningen för att succesivt utvecklas till en svensk toppklubb

- Att förtroende finns för styrelse och ledning i föreningen

- Att föreningen har en kultur som präglas av glädje och engagemang samt en varm människosyn

Vårt ställningstagande är ej en reaktion på att föreningen önskar förändra i styrelse utan i stället en värdering av den process som genomförts avseende förslag till byte av föreningens ordförande. Vår uppfattning är att denna process ej har visat omsorg om en ordförande som stått för en extraordinär insats och kompetens under åtta år, och som fört föreningen till framgång avseende såväl allsvenskt spel 2016 som arenaprojekt och ungdom.

Vår uppfattning är att det arbete som valberedningen presenterat inte löser de utmaningar och problem som funnits i föreningen och ej heller skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för föreningen. För vår del har vi ansett att det är bättre för föreningen att ta del av detta ställningstagande vid den tidpunkt som vi fattade vårt beslut, snarare än att vänta med detta tills efter medlemsmötet.

Nu uppmanar vi alla att komma och fira med laget på söndag, vilket de är värda.

Nätverket Södra till Allsvenskan

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen