Sport Fotboll Jönköping

J-Södras valberedningen: så här går nomineringen till

J-Södras valberedningen: så här går nomineringen till

Bertil Johansson, Gustaf Söderström och Jörgen Sågman som sitter i J-Södras valberedning beskriver nu öppet hur deras valarbete går till.

Med anledning av den diskussion som pågått den senaste veckan inför J-Södras årsmöte för personval 23 november, vill valberedningen ge saklig information till medlemmarna gällande processen under 2015 skriver J-Södra på sin hemsida.

Läs mera"Det har varit en motgång för oss

 • J-Södras valberedning är vald av medlemmarna och har bedrivit sitt arbete på gängse sätt och enligt föreningens stadgar.
 • Valberedningen har till uppgift att vara lyhörd för medlemmarnas åsikter. I de fall där medlemmarnas åsikter går isär, måste valberedningen känna av huvudinriktningen i det som framförs men också utifrån vad som framkommer under arbetet kunna presentera välunderbyggda förslag.       
 • Valberedningen intervjuade i våras och i somras styrelsens ledamöter för att få en heltäckande bild av ledamöternas uppfattningar i olika frågor. Under resterande del av året har valberedningen fått information av styrelseledamöter och adjungerad hur arbetet har fortlöpt. Valberedningen har också tagit del av samtliga styrelseprotokoll.
 • Valberedningen har, med nuvarande sammansättning de senaste två åren, skapat sig en god bild av styrelsens arbete och de olika ledamöternas uppfattningar.
 • Valberedningen har under sommaren och hösten genomfört ett omfattande intervjuarbete med kommittéledamöter, ledare, spelarråd, supportrar och medlemmar (sammanlagt ca 30 möten/telefonsamtal).
 • Sammantaget har valberedningen fått klart för sig att det samarbetsklimat som präglat styrelsearbetet till och från under snart två år inte varit sådant att det främjat föreningen. Olika uppfattningar hör till men det viktiga styrelsearbetet måste präglas av gemensam arbetslust och ömsesidig respekt. Valberedningens uppfattning är att det klimat som rått, tillsammans med slutsatserna från intervjuarbetet med många andra aktiva, är starka skäl till att föreslå en förändring i styrelsens sammansättning.
 • Tidsplanen för valberedningens avslutande arbete presenterades för styrelsen i början hösten.
 • Eftersom valberedningens arbete var slutfört och information om valberedningens förslag till ny styrelse kom ut i media som rykten samt att föreningens ordförande efterfrågade besked till medlemmarna, valde valberedningen att gå ut med sitt förslag något före tidsplanen. Detta skedde vid en tidpunkt när det allsvenska avancemanget var säkrat.
 • Det har på sina håll antytts att valberedningen skulle ha läckt information till media. Detta är inte sant. Valberedningen ser mycket allvarligt på läckor i föreningen.
 • Valberedningen träffade representanter för nätverket ”Södra till Allsvenskan” innan den beslutade sig för sitt förslag inför årsmötet. Nätverket framförde stark oro kring läckan av styrelseprotokoll. De framförde också att namnet på styrelsens ordförande inte var avgörande men att förtroendet för styrelsen i helhet var a och o. Valberedningen delar de uppfattningarna.
 • Valberedningens målsättning har varit och är att föreslå en styrelse som kan utveckla föreningen ekonomiskt, strategiskt, sportsligt och organisatoriskt. Samtliga områden måste fungera för att föreningen ska kunna ta nästa kliv framåt.
Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen