Långt kvar till jämställt föräldraskap i Jönköping

TCOs pappaindex 2014 – det sista i sitt slag - visar att papporna i Sverige har ökat sitt uttag av föräldraledighet för sextonde året i rad. 

TCOs sista pappaindex visar positiv utveckling – men det är långt kvar till jämställt föräldraskap i Jönköping
on, nov 04, 2015 08:23 CET

Sedan TCO lanserade pappaindex 1999 har vi tagit många viktiga steg mot ökad jämställdhet. Indexet har mer än fördubblats i Jönköping under perioden, från 16,3 till 43,8.

– Det är glädjande att pappaindexet har ökat betydligt om man jämför 2014 års siffror med startåret 1999. Indexet har varit ett viktigt verktyg för att åskådliggöra uttaget och få igenom våra krav. Att vi nu äntligen får en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen är ett viktigt steg som vi i TCO har drivit på för under flera år och där pappaindex spelat en viktig roll, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

TCOs pappaindex visar hur pappornas uttag av föräldraledighet utvecklas över tid. Jönköpings län ligger på trettonde plats av 21 län i TCOs pappaindex 2014 med ett index på 43,8. Riksgenomsnittet är 44,9. Pappaindex för länet är precis som för riket en sammanvägning av pappors andel av samtliga uttagna föräldradagar och andelen män av de föräldralediga. Om pappa och mamma delar lika på föräldraledigheten blir indexvärdet 100. Statistiken kommer från Försäkringskassan.

– Att titta på hur föräldrar fördelar ansvaret för barnen är viktigt för att begripa hur arbetsmarknaden utvecklas. Pappaindex har varit en viktig del i TCOs arbete för ökad jämställdhet, men det finns mycket kvar att göra. Vi jobbar ständigt med att förnya oss för att bli bättre, därför har vi en nyhet på gång som vi kommer att presentera inom kort, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Pappaindex i Jönköping

Högst index i Jönköpings län 2014 får papporna i Mullsjö (51,5), på andra plats kommer Habo (50,1). Spännvidden sträcker sig därefter ända ned till Gnosjö med 37,6.

I Jönköpings län var 47 procent av alla som var inskrivna som föräldralediga pappor. Detta är klart högre än motsvarande andel för riket som var 45,0 procent. Trots det tog Jönköpingspapporna ut en mindre andel föräldradagar än rikspappan, 23 procent att jämföra med 25 procent. Med andra ord var många Jönköpingspappor föräldralediga, men de var i regel föräldralediga något färre dagar.

 

TCOs pappaindex lanserades i december 2000 i samband med att ett pappaindex för 1999 presenterades.

TCOs pappaindex är ett index för pappaledigheten och kan betraktas som ett av flera mått på mäns ansvarstagande för sina barn. Indexet bygger på Försäkringskassans statistik över föräldralediga.

Pappaindex är en sammanvägning av männens andel av samtliga uttagna föräldradagar och andelen män av föräldralediga kvinnor och män. Om kvinnor och män tar ut föräldrapenning lika ofta blir indexvärdet 100.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen