Kommun Barnarp

Lekfull utemiljö på Barnarps förskola

Leken har stor betydelse för barns lärande. Det har Barnarps nya förskola tagit fasta på när de har utformat sin utemiljö.

- Vi flyttar ut delar av pedagogiken och utmanar barnen med en utemiljö som inte är så tillrättalagd som man kanske är van vid. Utemiljön ska vara en lika naturlig plats för lärande som innemiljön är, berättar Madelein Nilsson som är förskolechef på Jönköpings kommuns hemsida.

Utemiljön är indelad i zoner för att utmana barnen och ge dem utrymme för fantasi och lärande.

 

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen