Politik Jönköping

Peter Persson: ”Gör Vättern till ett skyddat riksintresse”

I en motion till Sveriges riksdag föreslår den socialdemokratiska riksdagsledamoten Peter Persson att Vätten bör förklaras som ett skyddat riksintresse och att frågan om Vätterns vattenreglering måste lösas.

I dag utnyttjas Vättern som vattentäkt av cirka 250 000 personer. För att säkra vattenkvaliteten i insjön även i framtiden föreslår därför den socialdemokratiska

riksdagsledamoten Peter Persson i en motion till Sverige riksdag att Vätten förklaras som ett skyddat riksintresse.

– I dagens samhälle blir dricksvatten en allt viktigare resurs. Därför är det viktigt att vattenkvaliteten i Vättern säkras. Det förs i dag långt framskridna diskussioner på att förse Örebro och andra Närkekommuner med Vätternvatten vilket gör att ytterligare fler personer skulle kunna dricka vatten från sjön i framtiden, säger riksdagsledamoten Peter Persson.

I motionen uppmanar han också riksdagen att lösa vattenregleringen i sjön. Varje år stiger

Vätterns nivå med cirka 1,4 millimeter i den södra delen vilket är ett bekymmer för Jönköping.

– Det är tydligt att det finns ett behov att tappa sjön på vatten. Vi ser redan i dag att Jönköping får allt större problem med översvämmade vägar och fyllda dagvattensystem under höga flöden, säger Peter Persson.

Motionen skickades in under hösten och kommer behandlas i riksdagen under våren 2016.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen