Kommun Tenhult

Tenhults naturbruksgymnasium blir referensskola åt Skolverket

Tenhults naturbruksgymnasium har som en av fyra naturbruksgymnasier och totalt 40 skolor, valts ut som referensskola för Skolverket från hösten 2015.

– Det är väldigt positivt, stärkande och utvecklande för vår skola att tillsammans med Skolverkets representanter få diskutera viktiga skolfrågor; som hur vi tänker kring arbetsplatsförlagt lärande (APL) och hur vi arbetar med stöd och gymnasiesärskolans utveckling, områden som är viktiga för vårt förbättringsarbete, säger Ola Lundmark, rektor på Tenhults naturbruksgymnasium.

 

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen