Kommun Jönköping

Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar

Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingarVälkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar bild nr 2Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar bild nr 3Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar bild nr 4
Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar bild nr 6Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar bild nr 7Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar bild nr 8Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar bild nr 9
Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar bild nr 11Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar bild nr 12Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar bild nr 13Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar bild nr 14
Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar bild nr 16Välkänd företagare kastar ut boende för att ta in flyktingar bild nr 17

Efter att ha bott i flyttlådor i tre månader skulle äntligen Pernilla Andersson med pojkvän få ett eget boende. Men kontraktets bröts, olagligt och fick en förklaring att hyreslägenheterna nu skulle bli flyktingbostäder. Jmini har kontraktet, mejlkonversationerna och de privat meddelandena som är långt ifrån okej att sända. 

I flera månader hade Pernilla med pojkvän tvingats flytta runt hos familj och vänner för att ha någonstans att bo under natten. Febrilt hade de sökt efter ett boende och en dag fick de slutligen napp.
- Vi har i praktiken bott i flyttlådor och har tvingats bo tillfälligt hos föräldrar och kompisar, berättar Pernilla. 

Första blåsningen
Efter ett tag blev Pernilla och pojkvännen lovade en lägenhet i Månsarp, då muntligt. Någon dag senare hörde hyresvärden av sig och sa att de inte kunde flytta in då den nuvarande hyresgästen skulle få bo kvar.
- Killen som bodde där i dagsläget skulle vräkas, men hyresvärden beslutade till slut att ge honom en extra chans. 

Åkte hem till hyresvärden
Ett tag senare fick de kontakt med en annan hyresvärd som hyr ut en bit utanför Jönköping. 
- Jag var väldigt noga med att vi skulle skriva på ett riktigt kontrakt och att allt skulle gå rätt till. Men han, hyresvärden själv tyckte inte att det var så viktigt själv.
Men Pernilla stod på sig och krävde att ett kontrakt skriftligen skulle göras.
- Måndagen den 23 november åkte jag och min kille hem till hyresvärdens bostad och skrev ett kontrakt som han hade ordnat fram och vi var jätteglada och vi skulle flytta in den 15 december. 

"Det var dumt"
Dan Persson bad om bild på Pernilla och hennes kille, något som Pernilla inte tyckte var underligt med tanke på att man som hyresvärd vill veta vem man hyr ut till. Men när hon fick ett svar tillbaka med orden: "Synd att du hade pojkvän för du var väldigt snygg." Fick hon andra vibbar. 
- Det var väldigt dumt av mig och jag borde ha vetat bättre. Jag ångrar det och det är inget menat med det. Det var ett skämt i stunden som jag ångrade lika fort, förklarar dan. 

Har begått avtalsbrott
Två dagar senare, den 25 november får Pernilla ett mejl från hyresvärden där det står att verksamheten ska förändras och att det kommer att bli flyktingboende och ni kommer därför inte kunna flytta in. 
- Jag ringde då till Hyresgästföreningen och de sa tydligt att så här får han inte göra.
Efter samtalet med Hyresgästföreningen och informationen hon fick därifrån kontaktade hon hyresvärden och förklarade att det inte var okej det han gjorde och att de skulle flytta in den 15 december som det står på kontraktet. 
- Jag förklarade att det inte finns någon ångerrätt på ett avtal och att han inte kunde göra så här.
Hyresvärden skriver då tillbaka att Pernilla och pojkvännen inte har någon besittningsrätt och att han, hyresvärden har rätt att göra om sin verksamhet till något annat och därmed säga upp kontraktet. 

Gick hårt mot hårt- hänvisade till lagen
Pernilla var stark och stod på sig och hon hänvisad till Jordabalken(hyreslagen) och följande: En bostadshyresgäst som har besittningsskydd har i regel rätt att få sitt hyresavtal förlängt när hyresvärden säger upp avtalet och begär att hyresgästen ska flytta. Är hyresvärden och hyresgästen inte ense om att avtalet ska upphöra, avgör hyresnämnden tvisten.
Hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenheten under den tid som nämnden prövar ärendet. I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen kan få uppskov med avflyttningen.

Flera står utan bostad
Det är inte bara Pernilla och hennes pojkvän som nu kommer stå utan boende, även de resterande kommer att få flytta på sig inom en snar framtid då det kommer bli flyktingförläggning.
- Det värsta är att han slänger ut en mamma med ett litet barn. Han kan inte slänga ut en hyresgäst för att ta in en annan, som i det här fallet flyktingar. En flyktingförläggning är också ett boende. Vi ska nu försöka prata, de som bor där och jag för att se vad vi kan göra. 

Boendet som Pernilla och hennes pojkvän skulle flytta in i ligger mitt emellan Jönköping och Bankeryd, en fastighet som ägs av Dan Persson och bolaget Sumsar AB. Dan Persson äger dessutom Knista AB en konferens- och hotellanläggning utanför Skövde. Och är i många kretsar en välkänd man. 

"Var en dum blondin"
Till Pernilla säger Dan att kontraktet inte gäller då de bara har haft det i ett par dagar och att de ännu inte har flyttat in. 
- Det spelar ingen roll, har man skrivit på så har man och jag tror inte att han räknade med att jag skulle gå hårt åt tillbaka. För honom var jag nog bara en dum blondin. 

"Vet Migrationsverket om detta?"
-Jag tar väldigt illa vid mig, ska vi och andra kastas ut för att han ska tjäna så mycket pengar som möjligt på flyktingbostäder.
Ytterligare en fråga dyker upp när det uppdagas att Dan Persson har beslutat att hans boende inom Sumsar AB ska nyttjas som flyktingboende i framtiden. 
Det står ännu inte klart om avtalet med Migrationsverket är klart, eller om de just nu befinner sig i förhandling.
- Om det nu är helt bestämt, vet Migrationsverket att han har gjort ett avtalsbrott, han bryter mot lagen för att få detta igenom och tjäna pengar.

- Det här kom inte fram i onsdags att det skulle bli bostäder för flyktingar. Det har han vetat en längre tid. Att han då skriver kontrakt med mig och min kille två dagar innan han per mejl säger att vi inte kan flytta in för att det istället ska bli plats för flyktingar, ja det visste han om när vi satt i hans hem i måndags och skrev kontraktet. 

Uppsägning via SMS
Dagen därpå får de övriga hyresgästerna via SMS besked om att alla måste flytta ut, något som alltså inte är okej enligt lagen. Ett besked om att en hyresgäst ska lämna godkänns bara via en skriftlig handling. 
- Inget av det här är giltigt när han bara skickar ett SMS och han kan inte säga upp oss på dessa grunder. 

"En pågående process"
När Jmini talar med Dan Persson bekräftar han att han och Pernilla har fört konversation bland annat via mejl och där han har bett om ursäkt "tusen" gånger.
- Inget är brutet, vi håller en dialog och den för jag med alla berörda. Jag har sträckt ut en hand och erbjudit mig att finna ett nytt boende och har dessutom erbjudit mig att betala de första tre månaderna om de är villiga att flytta, säger Dan.

Att skriva på ett kontrakt och sedan två dagar senare säga att man inte är välkommen att flytta in, då det ska bli ett boende för andra, ja det är att bryta ett kontrakt.
- Jo så är det ju, men dialogen fortsätter.

Ni skriver ett kontrakt i måndags den 23 november och två dagar senare onsdag den 25 november skriver du att de inte kan flytta in. Det låter underligt i de flestas öron. Inte kan du så kvickt beslutat helt plötlsigt att alla ska flytta ut. Man kan tro att du visste det här innan du skrev kontraktet med paret den 23 november.
- Jag hade inte skrivit ett kontrakt från början om jag inte visste om det. Varför skulle jag göra det? Det skulle vara att sätta mig ännu mer i skiten. 

Vill hjälpa till
Dan menar att han har erbjudit både Pernilla och de andra nuvarande hyresgästerna att hjälpa till att finna andra boenden.
- Pernilla har skrivit till mig att de är villiga att förhandla om jag kan gå in och betala mellanskillnaden för ett annat boende i tre månader och jag väntar på svar från henne. 

"Inte gjord av pengar"
Huset som det i det här fallet är tal om är i stort behov av att renoveras, något som Dan menar att han har berättat för Pernilla och hennes kille.
- Ska jag då renovera allting så blir det höga kostnader och jag är inte gjord av pengar. Då ser jag det som att jag gör en samhällsgärning genom att upplåta boendet till flyktingar och att hjälpa mina nyvarande hyresgäster att få ett boende. 

Hyresgästföreningen har nu påbörjat ett ärende kring fallet.

Jmini har under dagen försökt att få tag på personen som har hand om ärendet kring Dan Perssons planer på att göra om hyreslägenheterna till flyktingboende, men har ännu inte fått tala med denne.

Fakta

Vad säger lagen?

Jordabalken
8 § En uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har

varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken
uppsägningen sker. Uppsägningen får dock, utom i fall som avses i 58 a §
vara muntlig, om det är hyresgästen som säger upp avtalet
för upphörande och hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande
av uppsägningen. Uppsägningen får ske hos den som är behörig att
ta emot hyra på hyresvärdens vägnar.

Säger hyresvärden upp ett bostadshyresavtal och måste
uppsägningen enligt första stycket vara skriftlig, bör hyresvärden,
om inte hyresgästen saknar rätt till förlängning enligt 45 § första
stycket 1--3
, i uppsägningen ange orsaken till att avtalet skall
upphöra.

Hyresrättens förverkande
42 § Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad attsäga upp avtalet att upphöra i förtid

1. om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer
med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen och
annat inte följer av 55 d § femte–sjunde styckena,
2. om hyresgästen, när det gäller en lokal, dröjer med att
betala hyran mer än två vardagar efter förfallodagen,
3. om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd
överlåter hyresrätten eller annars sätter någon annan i sitt
ställe eller upplåter lägenheten i andra hand och inte efter
tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtar rättelse eller
ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad,
4. om lägenheten används i strid med 23 eller 41 § och
hyresgästen inte efter tillsägelse vidtar rättelse utan
dröjsmål,
5. om hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten
överlåtits eller lägenheten upplåtits, genom vårdslöshet är
vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller genom
att inte underrätta hyresvärden om detta bidrar till att
ohyran sprids i fastigheten,
6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen
eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller
lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det som ska
iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte
håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och
rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse,
7. om i strid med 26 § tillträde till lägenheten vägras och
hyresgästen inte kan visa giltig ursäkt,
8. om hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet som
går utöver hyresgästens skyldigheter enligt detta kapitel och
det måste anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att
skyldigheten fullgörs, eller
9. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för
sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är
brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte
oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella
förbindelser mot ersättning.

Se bilder
Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen