Länet

Fler platser på polisutbildningen

Nästa höst planeras 550 studenter påbörja polisutbildningen. Dessutom återinförs möjligheten att studera till polis på distans.

I söndags avslutades ansökningsperioden till polisutbildningen med start hösten 2016. Sammanlagt sökte 6 587 personer. Av dessa kommer 550 som klarar antagningsprocessen att erbjudas plats på utbildningen.

- Hur många platser som ska finnas på polisutbildningen bedöms löpande. Bedömningen görs utifrån flera faktorer. Bland annat utifrån beräkningar om befolkningsökning, pensioner och andra avgångar, men även utveckling i samhället såsom flyktingströmmar spelar in, säger Jenny Hedqvist, sektionschef för planering och styrning på polisens HR-avdelning.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen