Politik Jönköping

Migrationssituationen - ett hot eller en möjlighet för Region Jönköpings län?

Moderaterna i Jönköpings län antar på varje sammanträde ett uttalande i en aktuell politisk fråga. Vid senaste sammanträde 7 december antogs nedan uttalande. 

Med dagens migrations- och asylsituation i världen, i Sverige och i vår region är det fortfarande känsligt, att diskutera frågor som den i rubriken ovan. Trots att i princip alla är överens om att politiken överlag har misslyckats med att öppet och brett ut mot samhället diskutera migrations- och integrationspolitiken, är det fortfarande känsligt att närma sig ämnet.

Det kostar på att med öppet sinnelag diskutera låga födelsetal och behovet av arbetskraft, som kan bära kostnaderna för en alltmer avancerad och kostbar välfärd samt möjligheterna med inflödet av nya kreativa och innovativa idéer, nya synsätt och kulturella inslag. Det kostar också på att med lika öppet sinnelag medge att det finns en oerhörd risk för segregering, radikalisering och ökade spänningar på alla håll i det svenska samhället, om integrationen och det ekonomiska systemet inte anpassas och klarar av de nya förutsättningarna. Insatserna är oerhört höga. Det kan låta dramatiskt, men gör vi inte rätt, riskerar vi vårt lands och vårt samhälles demokratiska grund.

De senaste sju dagarna har det kommit drygt 5 400 asylsökande till Sverige, vilket är en minskning men fortfarande en mycket stor siffra historiskt sett. Drygt 1250 av dessa var ensamkommande flyktingbarn. När Statsminister Ingvar Carlsson och hans regering fattade det s.k. "Luciabeslutet" 1989, hade Sverige tagit emot cirka 29 000 asylsökande det året. Totalt i Region Jönköpings län finns i dag drygt 6000 asylsökande. Det antalet har på mycket kort tid ökat snabbt. För ett par månader sedan var den siffran cirka 3000. Migrationsverket och Regionens kommuner letar med ljus och lykta efter boenden, så att alla kan få tak över huvudet. Familjer med barn prioriteras, men i dag erkänner Migrationsverket, att det inte är ovanligt i t.ex. Malmö, att ensamma män bor på gatorna. En av de större insatserna just nu i regionen är High Chaparall, som snart kommer att kunna erbjuda 400 platser.

Har vi i Sverige och Region Jönköpings län plats för alla som kommer? Ja, geografisk plats finns det, men vi har inte varit, och är det fortfarande inte, beredda på det stora antal människor som kommer och som samhällsservicen och välfärden skall ta hand om. Vi har inte varit mentalt förberedda och inte heller rent materiellt och infrastrukturmässigt. Kommer vi att klara av det? Ja, det kommer vi, men vi måste vara öppna med att i det korta loppet, kommer det att både kosta pengar och kvalitet i den service vi hittills har varit vana vid. Det är en extra utmaning att möta i ett Sverige, som redan innan flyktingströmmarna började tillta, kämpade med ett samhälle, där allt mer kvalificerade utbildningar krävs för att få det som en gång i tiden var enkla jobb och där antalet människor i långvarigt utanförskap steg. Detta är inte minst en utmaning i Region Jönköpings län, där utbildningsnivån är lägre än genomsnittet i landet.

Vi moderater har valt en väg, som ligger mellan Miljöpartiets linje om fri invandring och Sverigedemokraternas stängda gränser. Vi har ett ansvar, att se till att de som kommer och har rätt att stanna, lär sig vårt språk, lär sig om vår kultur och så snabbt det går kommer i arbete. Då krävs det ordning och reda i flyktingmottagandet. Flyktingmottagandet måste vara långsiktigt hållbart för att Regionen och våra tretton kommuner både skall kunna ta hand om sina medborgare i dag och de som nu kommer. Gör vi det ordnat och på rätt sätt är dessa människor en stor tillgång för oss, som kommer att berika regionen precis som tidigare gånger då vi tagit emot emigranter och asylsökanden i vårt land och i vår region, men det är dags att vi öppet diskuterar både möjligheter och utmaningar.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen