Total förvirring när Axamoaffären diskuterades

Total förvirring när Axamoaffären diskuterades Total förvirring när Axamoaffären diskuterades bild nr 2Total förvirring när Axamoaffären diskuterades bild nr 3Total förvirring när Axamoaffären diskuterades bild nr 4
Total förvirring när Axamoaffären diskuterades bild nr 6Total förvirring när Axamoaffären diskuterades bild nr 7Total förvirring när Axamoaffären diskuterades bild nr 8Total förvirring när Axamoaffären diskuterades bild nr 9
Total förvirring när Axamoaffären diskuterades bild nr 11Total förvirring när Axamoaffären diskuterades bild nr 12Total förvirring när Axamoaffären diskuterades bild nr 13Total förvirring när Axamoaffären diskuterades bild nr 14
Total förvirring när Axamoaffären diskuterades bild nr 16Total förvirring när Axamoaffären diskuterades bild nr 17

Det var en enda stor förvirring när kommunfullmäktige skulle ställa sig till den kända och omdiskuterade Axamoaffären under onsdagseftermiddagen.
- Även om jag kallade det förslag ett, två eller tre så hade ni ändå inte förstått, sa kommunfullmäktiges ordförande, Anders Hulusjö (KD) när alla ledamöter var som mest förvirrade. 

Det vara alltså inte bara Mona Forsberg (S) och Carin Berggrens (M) förslag om återremittering som var det enda alternativet gällande bytesaffären med Hegestrand.
Flera personer motsatte sig S och M förslag och det skapades två nya återremitteringar.

"Glöm inte vem som röstade på er"
Anna Mårtensson (L) var starkt kritiskt till hela konceptet med en försäljning av Axamoområdet. Det främst för att ingen kommuninvånare har sagt sig vara för bytesaffären.
- Vi står vanligtvis tillsammans med alliansen, men denna gång håller vi oss utanför. Vi politiker ska vara kommuninvånarnas röst och företräda dem i de beslut som fattas. Glöm därför inte vem som har valt er, sa Mårtensson uppe i talarstolen.
Därför yrkade Anna Mårtensson och Liberalerna bifall av Miljöpartiets yrkande av återremiss och yrkar avslag på Moderaternas och Socialdemokraternas återremiss. 

"Vem har kommit med idén?"
Även Kristian Aronsson (SD) höll med Mårtenssons talan om bristen på demokratin och medborgarnas röster.
- Ingen som någon har talat med är ju för. Jag undrar egentligen vem som har kommit på idén att sälja, vad har ni fått det ifrån?

"Folk borde få möjlighet att säga sitt"
Partikamraten till Aronsson, Staffan Eklöf förespråkade en folklig omröstning, det för att öka demokratin.
- Vi kan se i det här ärendet att medborgarna är emot, när man läser insändare och talar med människor. Det visas här tydligt att medborgarna behöver mer inflytande, menade Eklöf. 
Eklöf ville egentligt yrka avslag i det här ärendet, men förklarade att det skulle vara utsiktslöst, därför yrkade han bifall för Miljöpartiets återremissförslag. 
Men han yrkade dessutom på ett tilläggsyrkande till Miljöpartiets förslag.
- Jönköpings kommun ska anordna ett rådslag med medborgarna innan avtal skrivs, sa Eklöf. 

Kan inte rätta ett fel såhär
Margareta Sylvan (MP) inledde sin tid på podiet med att säga:
- Det går inte att rätta ett fel genom att göra om allt. Man säljer inte Axamo hur mycket man än får tillbaka. 
Även Miljöpartiets Mats Weidman ville se en ny återremittering, men inte den som S och M står bakom. 
Miljöpartiet vill istället se att ägarna till marken, alltså invånarna ska kunna vara med och se vad som sker.
- Ska vi kunna sälja kommunal mark hur som helst, sa Weidman.

"Vissa saker är inte till salu"
Bengt-Åke Berg (V) förklarade att de flesta verkade vara för av en återremittering, men att man inte var överens om hur denna remittering skulle se ut. 
- Vi i Vänsterpartiet ser detta som en särskild skyddad natur- och friluftsmark. Den ska alltså inte säljas. Det är en allmän princip att allmän platsmark ska vara i allmän ägo. 
Därmed yrkade vänstern på bifall av Miljöpartiets yrkande av återremittering. 
- Detta är ingen prisfråga, vissa saker är inte till salu, sa Berg. 

"Axamo får inte säljas"
Sedan klev Mårtensson (L) tillbaka upp i talarstolen och förtydligade att de inte står bakom den återremiss som innebär att de ska titta över affären och hur den ska omformas. Liberalerna påtalade att Axamo över huvud taget inte ska säljas.
- Vi i Liberalerna avslutar gärna den har affären redan idag i kommunfullmäktige. Den remittering vi står bakom handlar om att Axamo inte får säljas. Den andra återremissen Miljöpartiet talar om handlar om till vilket pris Axamo får säljas. 

Pratade ihop sig
Efter en fråga om vad ett rådslag skulle innebär, som Staffan Eklöf vill lägga till i yrkandet, fick fullmäktige fem minuters ajournering för att rådgöra med sitt parti och för att få närmre insikt om vad de olika återremitteringarna innebar.
Men efter dessa dryga fem minuter uppstod den stora förvirringen och det när ledamöterna inte förstod vad de röstade avslag eller bifall på av de yrkade återremisserna.

Ställde sig bakom SD
Efter ajourneringen gick Weidman (MP) upp i talarstolen och meddelande att de ställer sig bakom SD:s tilläggsyrkande av att medborgarna skulle få större inflytande. Bakom yrkandet ställde sig även Berg (V) sig bakom. Eller hur var det nu? 
Ja ingen förstod vad de hade röstat för eller mot.

"Men det är vårt förslag"
Men sedan tog MP tillbaka SD:s förslag som de valde att stödja efter ajournering. Och då kallades MP:s gamla typ av återremittering för Anna Mårtenssons förslag
MP med Weidman i spetsen försökte få klarhet i vilket av de tre förslag var vilket.
- Jag vill få klarhet i att det som nu kallas Anna Mårtenssons förslag, alltså är vårt förslag och det är det vi har yrkat bifall åt, alltså att det är vår text.
- Ja det var den vi precis röstade om och den är avslagen, sa ordföranden.
- Visste ni om att vi röstade på den?, sa Weidman frågandes.
- Jag vill prata, sa Mårtensson.
- Vänta, vänta, det är jag som ser ordet, sa då ordföranden. 

Fick förklara för klassen
Men ingen blev klokare. Därför förklarade ordförande sakta och pedagogiskt förslagens namn och va de respektive linjerna innebar. 
- Men vi var ju för vårt egna förslag, sa Weidman (MP)
- Ja men ni valde att stödja SD och gav alltså bort ert förslag, förklarade ordföranden. 
- Men jag yrkar bifall på vårt första förslag, sa Weidman. 
Någon säger då: "Vi får ta en ny ajournering, ingen har förstått det här"
- Nej, vi har ett förslag kvar som vi måste ta och sen är det faktiskt kaffe, förklarade ordförande, som var trött på att ingen hängde med i svängen. Och sedan suckade han högt. 
- Det kanske hade varit bättre om jag sa förslag ett, två och tre, sa ordföranden. 
- Jaaa, ropar ledamöterna. 
- Men då hade ni ändå inte vetat vilket förslag som var vilket, sa ordföranden avslutningsvis. 

Bara ett återremitterades
Berggren (M) och Forsberg (S) var det enda förslag som beslutades tas vidare för återremittering, då de andra två inte hade tillräcklig många röster. 

Linje 1- S och M:s förslag
Innebär att en försäljning av Axamoområdet ska ske, men att de begär att ärendet tittas över igen. 
Linje 2- Anna Mårtenssons förslag, (tidigare MP:s, innan de gick över till SD:s förslag) 
Innebär efter MP:s avhopp att Axamo inte alls får säljas och ska plockas bort helt. 
Linje 3- SD:s förslag
innebär att att medborgarna ska få större inflytande innan man genomför en eventuell affär. 

Se bilder
Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen