Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt

Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överalltBättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 2Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 3Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 4
Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 6Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 7Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 8Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 9
Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 11Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 12Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 13Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 14
Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 16Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 17Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 18Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 19
Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt bild nr 21

Den 7 januari 2016 börjar ca 150 barn på Torps skola i Bankeryd. Stadsbyggnadskontoret har under året genomfört en mängd åtgärder för att förbättra trafikmiljön i området.

Redan när det blev klart att en ny F-6 skola skulle byggas i Bankeryd inventerade Stadsbyggnadskontorets utveckling och trafikavdelning området runt skolan. Det har under en längre tid inkommit önskemål, framför allt från föräldrar om att öka säkerheten runt skolan. Enligt kommunens trafiksäkerhetssamordnare Henrik Fallegård, är den stora utmaningen att få ner hastigheten utanför skolans område, på den hårt trafikerade Kortebovägen.
-Med hjälp av fysiska åtgärder, sänkt hastighet, förbättrad belysning och blinkande hastighetsskylar, hoppas vi kunna sänka hastigheten vid befintlig passage utanför skolan, säger Fallegård.

Sänkt hastighet
Den 18 december i år ändras hastigheterna i hela Bankeryd. Den nya bashastigheten i tätorten blir 40 kilometer i timmen med några få undantag där man höjer från 50 kilometer i timmen till 60 kilometer i timmen. Vid de två passagerna som korsar Kortebovägen, i anslutning till skolan, blir det framöver 40 kilometer i timmen.
-Vi har ett krav på oss att tillgodose framkomligheten och tillgängligheten för alla.

Eftersom det aldrig varit aktuellt med en tunnel och i dagsläget inte är aktuellt med en bro över vägen, så är det här den bästa lösningen, säger Henrik Fallegård i ett pressmeddelande.

Nya cykelvägar
Från Klevstugevägen i Trånghalla, upp genom terrängen till Borstingevägen som ligger på Torp, har kommunen byggt en helt ny gångbana där man även får cykla. I dagsläget är den grusad och belysning kommer att sättas upp. Asfaltering kan inte ske förrän till våren då kärlen gått ur marken. Uppe vid Borstingevägen kommer man även att bygga en passage över gatan. Några hundra meter längre bort har kommunen dessutom förbättrat en befintlig cykelväg som leder ner till Bergvägen i Trånghalla. Därmed finns det goda möjligheten för barnen från Trånghalla och Torp att cykla eller gå till skolan.
-Det här arbetet är också ett led i ett minska att föräldrarna skjutsar sina barn till skolan, avslutar Henrik Fallegård.

Se bilder
Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen