Politik Huskvarna

Får Ebbesgården leva kvar?

Får Ebbesgården leva kvar?Får Ebbesgården leva kvar? bild nr 2Får Ebbesgården leva kvar? bild nr 3Får Ebbesgården leva kvar? bild nr 4
Får Ebbesgården leva kvar? bild nr 6Får Ebbesgården leva kvar? bild nr 7

Det var inga muntra miner när anhöriga samtalade med ledamöterna i Äldrenämnden angående förflyttningen av Ebbesgården under måndagseftermiddagen. 
- Hur illa är det inte på andra boenden. Ebbesgården är ett boende som fungerar, varför inte göra PR och visa upp Ebbesgården som ett gott exempel att vara stolt över?, säger en äldre kvinna som tog sig till träffen.

Det har varit många turer om Ebbesgården nedläggning, eller som politikerna kallar det- förflyttning.
Anhöriga till de som är boende på demensboendet svetsades samman och beslutet om Ebbesgårdens nedläggning sköts upp.
Anställda på boendet var minst lika upprörda och ledsna som anhöriga och startade därför en Facebook-grupp kallad "Rädda Ebbesgården". Protestlistor har skrivits under av såväl anställda, anhöriga som andra privatpersoner.
Detta ledde till att samtal och möten har ägt rum mellan parterna. Och under måndagseftermiddagen kallades anhöriga att träffa ledande politiker i Äldrenämnden för att diskutera ärendet.
- Jag är tacksam över att vi har kunnat ha ett samtal med anhöriga för att få veta vad de tycker och känner, säger Cecilia Hjort-Attefall (KD), ordförande i Äldrenämnden.

"Det är rena hysterin"
Och nog fick anhöriga säga sitt. Även om orden och frågorna till politikerna inte var av positiv karaktär.
- Det är rena hysterin, ni ska spara och spara. Men innan val pratar ni alla om hur vi ska ta väl hand om äldrevården och skola. Men sen skiter ni i vad ni har sagt efter valet och börjar då spara, säger en upprörd man bland de anhöriga.

LÄS MER: Ebbesgården hotas av nedläggning

"Ska inte skönmåla lokalerna"
Inga av de anhöriga vill att Ebbesgården ska läggas ner och att de demenssjuka ska få flytta till en lokal som de menar är en källare med få fönster och med bara ett litet utrymme som samlingslokal. 
- Jag ska inte skönmåla lokalerna på Mjölkafållan, men så dåligt som ni beskriver det är det inte. Vi ska ju också göra i ordning och anpassa det till dementa, förklarar såväl Hjort-Attefall som Äldreomsorgschefen Ingeborg Esping.

LÄS MER: Ebbesgården hotas på nytt: "Det handlar inte bara om kostnader"

Har ett övergripande ansvar
Det finns enskilda politiker som Gunnel Granberg (SD) i nämnden som motsätter sig förslaget om att förflytta Ebbesgården men det räcker inte då en majoritet anser att förflyttningen är mer eller mindre ett måste för att hålla ned kostnaderna.
- Vi kan inte se till enbart Ebebsgården. Äldrenämnden har ett ansvar för äldreomsorgen i stort och detta är enligt vår mening det bästa i stort, säger Hjort-Attefall.

"De har redan tagit ett beslut"
Jessica Haage Falkenhäll har själv sin morfar på Ebbesgårdens demensboende och är en av de som under kvällen som talade mycket om varför Ebbesgården inte ska läggas ner.
- Det är synd att stänga ner små enheter, det har alltid talas om att värna om småenheterna och allting kan inte bli stora komplex, säger hon till nämnden.
Efter träffen med Äldrenämnden känner hon sig uppgiven.
- Det kommer läggas ner, de har redan tagit ett beslut. Jag vet att det är kommunfullmäktige som röstar, men nämnden har beslutat sig.

Fakta

Ärendet Ebbesgården
Förslaget är att flytta Ebbesgården till Mjölkafållans lokaler handlar kortfattat om att dra ner på kostnaderna, då Ebbesgården kostar mer i jämförelse med andra boenden i kommunen. 

Men för att en flytt ska bli aktuell måste lokalerna på Mjölkafållan göras i ordning och anpassas till dementa, samt den innergård som idag inte kan användas för de sjuka. 

Ebbesgården har ett hög täthet med mycket personal i förhållande till antal boende och i jämförelse med andra äldre- och demensboenden. 
Politikerna menar också att det behövs anställas ytterligare nattpersonal om Ebbesgården ska finnas kvar, vilket leder till ytterligare en kostnad.

Efter att Sverigedemokraterna tillsammans med de rödgröna fick igenom förslaget att återremmittera förslaget om Ebbesgårdens nedläggning, fick Äldrenämnden tillbaka ärendet på nytt för att låta personal och anhöriga få fördjupa sig i ärendet.

Äldrenämnden måste nu sätta sig ner och diskutera och ta hänsyn till vad personal och anhöriga har sagt. Efter det ska de skriva en tjänsteskrivelse som skall vara klar nu på torsdag den 14 januari. Skrivelsen skickas sedan till politiker som sedan ska rösta om det i kommunfullmäktige.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 25 februari. 

Se bilder
Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen