Länet Länet

Fyra omkomna i bostadsbränder 2015

Fyra omkomna i bostadsbränder 2015

I Jönköpings län omkom fyra personer i samband med bränder under det gångna året. I hela riket var den siffran 113 personer vilket också är det högsta antalet omkomna i bränder på fem år. Denna statistik är framtagen av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,  och presenteras av Brandskyddsföreningen idag. 

De som omkommer i samband med brand är ofta äldre och inte sällan är de över 80 år. Många har varit ensamma i sin bostad då branden uppstått inte förmått att släcka den eller att ta sig ut ur bostaden. Orsaken till att många bränder startar är rökning. 
– Alla kan drabbas av brand, men äldre är särskilt utsatta när branden inträffar. Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget hem, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen, genom ett pressmeddelande. 

– En fungerande brandvarnare är grunden i en bostads brandskydd men för den som är särskilt riskutsatt krävs ofta ytterligare åtgärder. Det kan exempelvis vara att komplettera brandvarnarens ljud med blixtljus och vibration, säger Per Karlsson, brandingenjör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genom samma pressmeddelande. 

Brandskyddsföreningen vill att alla kommuner i länet ska ta med brandskydd i bedömningen när äldre får hjälp att anpassa sitt hem för att säkerställa ett ökat skydd mot brand. Tills dess uppmanas anhöriga att hjälpa sina äldre familjemedlemmar att installera ett bra brandskydd.

Så skyddar du hemmet från brand

  • Brandvarnare, brandfilt och brandsläckare bör finnas i alla hem.
  • En spisvakt stänger av spisen om plattan glömts påslagen.
  • En mobil sprinkler placeras där den boende lagar mat eller röker.
  • Flamsäkra sängkläder hindrar att brand startar vid rökning i sängen.
  • Ett rökförkläde hindrar att en tappad glödande cigarett utvecklas till brand.

Källa: Brandskyddsföreningen

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen