Alliansen i Region Jönköpings län växlar upp

Alliansen i Region Jönköpings län växlar upp

- Alliansen växlar nu upp och ökar takten på bästa spåret mot hälsa och fjärde största tillväxtregionen, säger alliansens fyra gruppledare i Region Jönköpings län.

Alliansledningen i Region Jönköpings län har under två dagar lagt upp strategi och planer inför 2016 med sikte på nya framgångar i valet 2018.

- Under våren kommer alliansen i regionen att bjuda in till tre öppna dialogträffar med regionala aktörer på följande teman: civila samhället, näringsliv-företagande och utbildning.

- Arbetet med att utveckla och stärka primärvården som dörr in till vården fortsätter, och likaså arbetet med rätt använd kompetens och kompetensförsörjning.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen