Länet Kommun Vaggeryd

Spridningskonferens i Vaggeryds kommun

Syftet med ungdomsprojektet 200 i praktiken var att minska arbetslösheten hos ungdomar i åldern 18-24 år i Vaggeryds kommun, samt att skapa möjligheter för funktionshindrade ungdomar med behov av stöd att komma ut på arbetsmarknaden.

Projektet påbörjades 2013 då arbetslösheten bland ungdomar var hög. I vår kommun finns en tradition av samverkan kring arbetsmarknadsfrågor – tillsammans bestämde vi oss för att utveckla denna tradition, tillsammans bestämde vi oss för att göra något. Projektet har lyckas placera ett stort antal ungdomar i såväl jobb, praktik och studier. Nu är det dags att sprida erfarenheterna vidare till andra!

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen