Kommun Jönköping

Vårdnadsbidraget avskaffas

Vårdnadsbidraget avskaffas från den 1 februari 2016. Sista dag för ansökan är den 15 januari 2016.

Riksdagen har beslutat att avskaffa det vårdnadsbidrag som erbjuds vårdnadshavare med barn mellan 1 och 3 år som inte har plats i förskola eller familjedaghem skriver Jönköpings kommun.

Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag upphör alltså från och med den 1 februari och den 15 januari 2016 är sista dag för ansökan om vårdnadsbidrag.

Bidraget omfattar 3000 kr per månad och kan ges utifrån att ett antal villkor uppfyllts.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen