Kommun Jönköping

Cecilia Grefve besöker Jönköping

Cecilia Grefve besöker Jönköping

Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården besöker Jönköpings kommun. Genom att föra en dialog med företrädare för 52 kommuner och andra aktörer är syftet att driva på utvecklingen till en socialtjänst med god kvalitet så att barn och unga får det stöd och den hjälp de behöver. 

- Vi vet att det finns stora utmaningar, att barn och unga inte alltid får det stöd och den hjälp som de behöver. Det är allvarligt och behöver åtgärdas. Barn och unga ska tas på allvar och deras synpunkter är avgörande för socialtjänstens arbete. Vi vet också att det är mycket som fungerar. Detta behöver vi också lyfta fram och lära oss av, säger Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen