Region Jönkping Jönköping

Miljonbesparing vid dosupphandling

Miljonbesparing vid dosupphandling

I en gemensam upphandling av så kallad dosdispensering minskas den årliga kostnaden för Region Jönköpings län med 8,5 miljoner kronor.

Det är Landstinget i Kalmar län, Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Östergötland och Region Jönköpings län som tillsammans upphandlat tjänsten Dosdispensering öppen vård. Lägsta priset om noll kronor i dosdispenseringsavgift lämnade Apotekstjänst Sverige AB som tilldelas det sex år långa uppdraget. Vid upphandlingen har högre krav än tidigare ställts på tjänsten med fokus på patientsäkerhet, kostnadseffektivitet och god service skriver Region Jönköpings län i ett pressmeddelande.

Totalt minskar de fem landstingen/regionerna sina kostnader med 40,3 miljoner årligen på den genomförda upphandlingen.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen