Bra att veta

Jönköpings län har över 5 miljoner i skulder för parkeringsböter

Jönköpings län har över 5 miljoner i skulder för parkeringsböter

Vid årsskiftet hade invånarna i Jönköpings län parkeringsskulder till Kronofogden på 5,2 miljoner, en minskning med sex procent jämfört med året innan. Samtidigt är det fler personer som står för böteslapparna, visar färsk statistik från Kronofogden som sammanställts av Visma.

– Vissa utgifter är tråkigare än andra och böteslappar tillhör definitivt den kategorin. En utgift man inte planerat för kan ställa till det i en redan överbelastad budget, säger Maria Blomqvist, skuldrådgivare på inkassobolaget Visma Collectors. 

Betala omgående
Vid utgången av 2015 hade 853 personer i Jönköpings län obetalda parkeringsböter hos Kronofogden, vilket är tre procent fler än föregående år. Däremot har totalbeloppet för skulderna minskat till 5,2 miljoner kronor, jämfört med 5,5 miljoner under 2014.
– En obetald parkeringsbot som går så långt som till Kronofogden kommer i slutändan att kosta långt mycket mer än vad det stod på den ursprungliga lappen. Därför råder jag alla att ta itu med problemen direkt, säger Maria Blomqvist.

Antalen och summorna har ökat
På lite längre sikt växer antalet parkeringsböter som varje bötfälld person samlar på sig. Vid årsskiftet var genomsnittet knappt 12,2 böter per person, jämfört med knappt tio för fem år sedan. Även beloppet på skulderna har ökat under samma femårsperiod, från knappt 12 000 kronor till drygt 16 000 kronor per person.


I statistiken ingår inte dödsbon, gäldenärer med okänd adress eller skyddad identitet. Totalt svarar dessa för ytterligare knappt 17 miljoner kronor i parkeringsskulder till Kronofogden.

Fakta

Kort om parkeringsböter
Parkeringsböters formella benämning är felparkeringsavgift och är en direkt följd av att man fått en felparkeringsanmärkning. På kommunens gator sköter Transportstyrelsen administrationen av parkeringsanmärkningarna. Man har åtta dagar på sig att betala en felparkeringsavgift och därefter går en påminnelse ut. Enligt lagen om god inkassosed bör inte fristen vara kortare än fyra veckor mellan påminnelse och inkassokrav. 

Att följa parkeringsbestämmelserna bidrar till en trafiksäker och framkomlig miljö.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen