Lag och Rätt Jönköping

Göta hovrätt avslår abortöverklagan

Göta hovrätt avslår abortöverklagan

Barnmorskan Ellinor Grimmark vägrade att utföra abort i sitt yrke, det för sin religiösa tro och fick därmed inget jobb inom Regionens sjukhus. Hon anmälde Regionen och både DO och tingsrätten ogillade ärendet. Hon överklagade sedan till hovrätten, men nu har de beslutat att de inte tänker ta upp fallet. 

Barnmorskan Ellinor Grimmark vägrade att utföra abort i sitt yrke, det för sin religiösa tro och fick därmed inget jobb inom Regionens sjukhus. Grimmark anmälde då Regionen till Diskrimineringsombudsmannen, som i sin tur la ner fallet då hon inte blivit utsatt för någon diskriminering. Hon gick då vidare till tingsrätten och yrkade på att hon skulle få ett skadestånd av Regionen på 260 000 kronor. Men även detta ogillades och hon blev istället skyldig 925 854 kronor till regionen för rättegångskostnader. 

LÄS MER: Förlorade striden- ska betala över 900 000

Trots att hon förlorade både i DO och i tingsrätten valde hon att överklaga till Göta hovrätt. Men nu har beskedet kommit att hovrätten inte tänker ta upp fallet. De kommer istället låta Arbetsdomstolen ta över ärendet. 
Hovrätten menar att det är en arbetstvist och därför är det ett ärende för Arbetsdomstolen. 

LÄS MER: Barnmorskan överklagar

Den rättsliga striden kommer troligtvis fortlöpa då Ellinor Grimmarks juridiska ombud har sagt att de är beredda att driva vidare fallet ända till Europadomstolen om de inte vinner uppmärksamhet i Sverige.

 

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen