Jönköping University Jönköping

Forskningssamarbetet mellan Jönköping University och Region Jönköpings län

Forskningssamarbetet mellan Jönköping University och Region Jönköpings län

Det regionala forskningsprogrammet med näringslivsinriktad forskning går nu in på sitt andra år, vilket inleds med att två nya forskningsprojekt startas upp. Områdena för de nya projekten - gjutna material och processer respektive integrering av IT i produkter med verksamhetsstödjande IT - visar på programmets bredd.

Det regionala forskningsprogrammet skapades 2014 av Jönköping University och Region Jönköpings län med två huvudsakliga syften - att öka forskningsvolymen i regionen och att utveckla samverkan mellan högskolan och det regionala näringslivet.

Forskningen sker i nära samarbete med de deltagande företagen och varje projekt löper under tre år. Under denna tid bidrar företagen med egen arbetstid, vilket ger goda förutsättningar för en genuin samverkan mellan forskarna och företagen.

– När akademin tar klivet in i företagens vardag på det sätt som sker i det regionala forskningsprogrammet kommer den nya kunskapen till direkt nytta för företagen. Det stärker företagens konkurrenskraft och stimulerar tillväxten i regionen, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör på Region Jönköpings län i ett pressmeddelande.

Sedan programmet skapades har tre forskningsprojekt startats, och nu drar alltså ytterligare två projekt igång. De nya projekten handlar om så vitt skilda saker som optimering av tillverkningsprocessen för gjutprodukter och hur så kallade intelligenta produkter kan vara uppkopplade mot sin tillverkare på ett sätt som öppnar upp för nya affärsmöjligheter.

Det förstnämnda projektet, som kallas HINT (High INTegrity cast components in Al‐Si alloys), syftar till att ta fram en metod för att optimera olika faktorer som påverkar kvaliteten i gjutprodukter. Forskningen kommer att omfatta faktorer i alla steg av tillverkningsprocessen, från legeringsval till en färdig komponent. I projektet kommer forskarna att samverka med ett flertal företag från olika delar av produktkedjan.

– Kunskapen om hur olika processparametrar påverkar kvaliteten är idag begränsad bland olika aktörer i produktkedjan. För att få mer konkurrenskraftiga och hållbar gjutprodukter behöver vi utveckla den kunskapen, menar Ehsan Ghassemali, postdoktor vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, och projektledare för HINT.

Det andra nystartade projektet kallas PdEAM (Product driven Enterprise Architecture Management). Detta projekt handlar om hur produkter med inbyggd IT kan kopplas ihop med företags olika IT- och verksamhetsstrukturer så att helt nya typer av tjänster kan skapas.

– Tänk dig till exempel en robotgräsklippare som själv kan meddela en serviceagent när någon del i klipparen gått sönder, och att någon kommer hem och lagar klipparen utan att du ens behövt lyfta luren, säger projektledaren Ulf Seigerroth, docent vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen