Debatt

Debatt: Politiken måste överordna sig bankkapitalet

Debatt: Politiken måste överordna sig bankkapitalet

För drygt två veckor sedan lämnade riksdagsledamoten Peter Persson in två skriftliga frågor till finansmarknadsminister Per Bolund (MP) där han krävde att bankerna ska ta ett ansvar för att kontanthanteringen ska fungera. Kort därefter instämde riksbankschefen Stefan Ingves i en debattartikel i DN. Nu svarar Finansmarknadsminstern Peter Persson.

I två skriftliga frågor till finansmarknadsministern riktade riksdagsledamoten Peter Persson kritik mot det faktum att det blir allt svårare för människor på landsbygden att använda kontanter och mot storbankernas inflytande över betalningssystem och banktjänster. För en kort tid sedan debatterade även riksbankschefen Stefan Ingves kontantfrågan i DN och argumenterade för att lagstifta kring tillhandahållandet av kontanter hos bankerna.

Nu har finansmarknadsminister Per Bolund svarat på Peter Persson frågor och skriver att det finns många fördelar med att inte använda kontanter, men att dessa alltjämt fyller en viktig funktion i samhället. Ministern hänvisar också till delrapporten ”Tillgång till betalkonto” som presenterades i början av året och som nu är ute på remiss, och skriver: ”Jag vill avvakta remissutfallet innan jag tar ställning till om ytterligare åtgärder (…) ska vidtas.”

– Bolund tvekar, men måste nödvändigtvis ta ett ansvar. Politiken måste överordna sig bankkapitalet, säger Peter Persson med anledning av ministerns svar. Peter Persson kommer att fortsätta att driva frågan.

Läs Per Bolunds svar på Peter Perssons frågor här

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen