Region Jönkping

Därför blir Jönköping utan Landshövding

Därför blir Jönköping utan Landshövding

Linköping har sitt universitetssjukhus och Jönköping har sina statliga tillväxtverk. Av just den orsaken har en diskussion förekommit om Kalmar ska bli residensstad.
- Om man i en storregion ska sprida ut verksamheten, så kan man säga att Kalmar blev över, säger Johan Krabb, huvudsekreterare i Indelningskommitén.

I juli förra året tillsatte regeringen en utredning, som ska föreslå ny läns- och landstingsindelning.

Tanken är att Jönköping, Växjö, Linköping och Kalmar ska gå ihop till en region.

Det är Indelningskommittén, som har i uppgift att lämna in betänkanden, i sommar, kring hur indelningen inom de olika regionerna kan komma att se ut.

Nu förs diskussioner mellan kommittén och dagens kommun- och regionpolitiker hur sammanslagningen kan komma att se ut i framtiden. Och igår fördes den första diskussionen kring hur spridning av olika områden skulle kunna se ut i den nya storregionen.

– Vi vill sprida ut olika delar som sjukvård, sätet för regionen, statliga verk och sätet för landshövdingen runt regionens stora städer, säger Johan Krabb.

Landshövdingen till Kalmar
Universitetssjukhus finns redan i Linköping och i Jönköping finns flera statliga verk. Av den anledningen, förklarar han, så finns det ingen orsak att flytta de delarna från de städerna.

I Växjö kan man tänka sig att förlägga sätet för den nya storregionen. Att då låta Kalmar få vara residensstad är inte så konstigt.

– Det är en möjlig lösning, säger han.

Samtidigt är han dock noga att påpeka att uppdelningen är långt ifrån klar.

– Ingen politiker har bundit upp sig. Inga förslag är lagda. Vi har endast haft en diskussion om spridningen.

Den nya läns- och landstingsindelningen kan komma att börja gälla från och med den 1 januari 2019 eller 2023.

 

 

 

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen