Lag och Rätt Jönköping

Visade upp falskt pass vid asylansökan - får nu böter

Visade upp falskt pass vid asylansökan - får nu böter

En 33-årig man ansökte om asyl på Migrationsverket. Men när han tog upp passet han hade med sig visade det sig vara falskt. Åtal väcktes och idag dömdes han för brottet i Jönköpings tingsrätt. 

Sommaren 2013 ansökte den 33-årige mannen om asyl inne på Migrationsverket i Jönköping. Mannen lämnar fram sitt pass som visar att han är från Syrien. Men passet visar sig inte var äkta när de granskar det. Men mannen själv hävdar att passet ska vara fullkomligt äkta. 

LÄS MER: Visade upp falskt pass vid asylansökan- åtalas nu

Uttalande från sakkunniga
Sakkunnig vid Migrationsverket bes titta på passet och denne kan styrka att passet faktiskt är förfalskat och likaså kan sakkunnig vid NCF (Nationellt forensiskt centrum) bevisa att passet var oäkta. 

Förenas med böter
Då det fanns risk för att handling skulle uppfattas som äkta när mannen visade upp det i samband med asylansökan åtalas han därför för brukande av falsk urkund. Och idag dömdes han till villkorlig dom med dagsböter på 40 å 50 kronor. 

Var fast i Grekland
Mannen har i förhör uppgett att han innan han kom till Sverige hade han varit frihetsberövad i Grekland då han inte hade kunnat styrka sin identitet. Han berättade för sin advokat att han hade ett utgånget pass i Syrien. Hans bror skickade passet till advokaten och när grekisk polis hade granskat det blev han frisläppt. 

Går på experternas linje
Tingsrätten anser att det av utredningen i målet framgår att det pass som 33-åringen gav till Migrationsverket i samband med asylutredningen var förfalskat. 

Kände till riskerna
Rätten anser också att mannen faktiskt hade anledning att förstå att passet han bar med sig var oäkta och därför fällde de honom för brukade av falsk urkund. 

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen