Kommun Rosenlund

Huset alla vill bo i – med den perfekta Vätterutsikten

Huset alla vill bo i – med den perfekta VätterutsiktenHuset alla vill bo i – med den perfekta Vätterutsikten bild nr 2Huset alla vill bo i – med den perfekta Vätterutsikten bild nr 3Huset alla vill bo i – med den perfekta Vätterutsikten bild nr 4
Huset alla vill bo i – med den perfekta Vätterutsikten bild nr 6Huset alla vill bo i – med den perfekta Vätterutsikten bild nr 7Huset alla vill bo i – med den perfekta Vätterutsikten bild nr 8Huset alla vill bo i – med den perfekta Vätterutsikten bild nr 9
Huset alla vill bo i – med den perfekta Vätterutsikten bild nr 11Huset alla vill bo i – med den perfekta Vätterutsikten bild nr 12Huset alla vill bo i – med den perfekta Vätterutsikten bild nr 13Huset alla vill bo i – med den perfekta Vätterutsikten bild nr 14

Ett bostadsbolag har ansökt om att bygga 20 nya lägenheter vid Vätterstranden. Två nya flerbostadshus ska uppföras på Huskvarnavägen 5. Samtidigt ska ett advokatkontor tillhörande samma fastighet byggas om till lägenheter.

Företaget Fursten har ansökt om att bygga nya lägenheter intill Vätterstranden. Om bygglov beviljas kommer två nya flerbostadshus uppföras på Huskvarnavägen 5.

Ansökan gäller fastigheten Åkertegen 1 på Huskvarnavägen, där advokatbyrån Gärde Wesslau nu har kontor. Det ska byggas om till 6 lägenheter. I planen ingår att sammanlagt bygga 20 nya lägenheter på tomten. Beslut om bygglov är ännu inte taget.

– Det finns ett förhandsbesked på Åkertegen 1 för nybyggnad av flerbostadshus, men än finns det inget beslut i ärendet, skriver Elin Wallgren, bygglovingenjör på stadsbyggnadskontoret, i ett mejl till Jmini.

Kommunen har uppmanat fastighetsägare att informera boende i området om byggnadsplanerna. Senast torsdag den 21 april skulle eventuella synpunkter vara inlämnade till stadsbyggnadskontoret.

Se bilder
Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen