Debatt

Granatsprängningarna i Vättern på regeringens bord

Granatsprängningarna i Vättern på regeringens bord

Aktion Rädda Vätterns klagomål på granatskjutningarna i eller nära Vätterns fiskeförbudsområden ligger nu hos regeringen. Det är Försvarets Materielverk (FMV) som i vinter har skjutit ut hundratals kraftiga spränggranater i norra Vättern i flera omgångar.

Aktion Rädda Vättern har genom överklaganden ifrågasatt hur tillståndet till denna verksamhet har gått till. Samma länsstyrelse som 2010 skrev villkor för FMV:s verksamhet, utan att först pröva skadeverkningarna på Natura 2000-områdena, uppträder nu som samrådspart och ger grönt ljus för den ena provskjutningsveckan efter den andra. Trots pågående rättsprövning planerar nu FMV att spränga 144 granater över sjön under vecka 19 och ytterligare 144 granater under vecka 22. Krevaderna och granatsplittret riskerar att bland annat skada rödingens lekplatser och har långsiktigt en negativ påverkan på dricksvattenkvaliteten.

LÄS MER: Spra¨nggranater inom fiskefo¨rbudsomra°de

-  Vi uppmanar FMV att avvakta regeringens beslut i den rättsliga prövningen innan ytterligare granater sprängs i Vättern, säger Bengt Eriksson, ordförande för föreningen Aktion Rädda Vättern i ett pressmeddelande. Det finns ingen anledning att nonchalera den prövning som nu pågår, särskilt som det finns möjlighet för FMV att som tidigare provskjuta granaterna på Älvdalens skjutfält.

FMV:s granatsprängningar över norra Vättern, från Karlsborg med riktning mot Stora Röknen, har pågått under december, januari, februari mars och april. Nya sprängningsperioder är utsatta till den 9-13 maj och 30 maj-3 juni. Var och en av dessa hundratals granater innehåller 8,5 kg sprängämne. Det motsvarar sprängkraften i ca 68 dynamitgubbar. Varje granat är alltså en veritabel bomb.

LÄS MER: Vätternmanifestation ”Alla Båtar i Sjön”

Myndigheternas behandling av FMV:s verksamhet har varit rena karusellen. Till att börja med, när det gällde granatsprängningarna i Vätterns fiskeförbudsområde i december, hävdade länsstyrelsen att beslutet inte gick att överklaga, men skickade ändå ärendet till Förvaltningsrätten. I januari fattade länsstyrelsen nya beslut i samma ärende, men nu fanns det plötsligt möjlighet att överklaga. Trots att varje provskjutningsperiod överklagades fattade länsstyrelsen nya likartade beslut.

Till slut hann Mark- och miljödomstolen behandla ärendet (2016-04-11), men skickade endast ett yttrande vidare till regeringen med rekommendation att avvisa överklagandena. Tillsynsmyndigheten, som när det gäller försvarsverksamhet är Generalläkaren, informerades inte ens om den första omgången granatsprängningar. Tillsynsmyndigheten fick först information av Aktion Rädda Vättern om vad som var på gång.

-          Nu ligger användningen av Vättern som granatskjutfält på regeringens bord, sammanfattar Bengt Eriksson. Vi hoppas att miljödepartementets tjänstemän tar sig tid att kontrollera hela denna historia. Då kommer de att upptäcka att redan 2010 års tillstånd för FMV vilar på olaglig grund, då det inte finns ett sakligt och vetenskapligt underbyggt beslut enligt Natura 2000-reglerna.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen