Kommun

Trafikkaoset blir värre

Trafikkaoset blir värreTrafikkaoset blir värre bild nr 2

På torsdagen klubbade kommunen igenom beslut om ändrad hastighet på vägarna i Jönköping. Ny bashastighet i tätorten blir 40 kilometer i timmen. Ytterligare vägarbeten och trafikkaos kan väntas framöver.

Den sjätte och sista etappen i kommunens hastighetsöversyn klubbades igenom på torsdagen. En rad förändringar genomförs på vägarna i Jönköping och Huskvarna. Bashastigheten i tätorten sänks till 40 kilometer i timmen.

Enligt kommunen är syftet att få säkrare trafik, ökad trygghet och mindre utsläpp.

– Vi får också mindre buller som en bonuseffekt, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Förutom att hastigheten sänks på en rad vägar görs också hastighetsdämpande åtgärder i form av refuger och avsmalningar på 80 olika ställen.

Samtidigt som bashastigheten sänks till 40 kilometer i timmen höjs också hastighetsbegränsningen på utvalda sträckor till 60. Målsättningen är att få bort 50 som hastighetsbegränsning. Under hösten 2015 genomfördes en medborgardialog via ett flertal utställningar. En dialog fördes också med diverse myndigheter.

Utifrån de synpunkter som kom in reviderades förslaget på vissa punkter. Ytterligare sträckor sänktes till 40 kilometer i timmen i stället för 60 som planerat. Fler åtgärder lades också till på Ådalsvägen i Huskvarna, där synpunkter inkommit gällande övergångsställenas säkerhet.

Den kortsiktiga konsekvensen av förändringarna blir fler vägarbeten i Jönköping och Huskvarna. På längre sikt är det ett långsammare trafikflöde som blir följden.

Samuelsson berättar att bilen inte är prioriterad som färdmedel inom tätorten. Hans uppfattning är att en majoritet av kommuninvånarna står bakom förändringarna.

– Det här är i linje med vad huvuddelen önskar, säger han.

Se bilder
Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen