Kommun

Ny Munksjöbro riskerar att öka trafiken

Ny Munksjöbro riskerar att öka trafiken

Trafiken genom Jönköping riskerar att öka med en ny Munksjöbro. Samtidigt skulle en ny bro avlasta de sträckor där det i dag bildas rusningstrafik. Det konstateras i en färsk rapport som beställts av Jönköpings kommun.

En ny rapport visar att ytterligare en Munksjöbro kan leda till ökad genomfartstrafik i Jönköping. Samtidigt skulle den kunna avlasta de sträckor där det bildas rusningstrafik i dag.

Rapporten har beställts av Jönköpings kommun och utgår från att bron skulle gå från Torpagatan över till Bangårdsgatan på den östra sidan.

Kommunen har som uttalat mål att minska biltrafiken i centrum. Därför undersöks i rapporten även vad en gång- och cykelbro skulle få för konsekvenser. Enligt rapporten skulle en sådan bro ha fler positiva följder än en bro som tillåter biltrafik. Luften skulle bli bättre, samtidigt som buller skulle minska. Dessutom skulle gång- och cykeltrafik sannolikt öka.

Kommunen har ännu inte tagit något beslut om en ny Munksjöbro.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen