Länet Kommun Vetlanda

Naturreservat utsätts för brand

Naturreservat utsätts för brand

Länsstyrelsen genomför med jämna mellanrum så kallade naturvårdsbränningar för att bevara den biologiska mångfalden och säkra vissa arters överlevnad. Imorgon, fredag genomför Länsstyrelsen ännu en naturvårdsbränning. 

För några veckor sedan utförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning på Hökensås.

RELATERAT: Länsstyrelsen bränner skog för att rädda växt- och djurliv

Planerad bränning i Vetlanda
Nu planerar Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med Sveaskog att bränna omkring 35 hektar mark vid naturreservatet Stora och Lilla Fly i Vetlanda kommun. Detta är ett område som ligger mitt emellan Lemnhult och Lindshammar. 

– Säkerheten är naturligtvis extremt viktig. Bränningen sker alltid under kontrollerade former och i samråd med räddningstjänsten, säger Johan Rova, reservatförvaltare på Länsstyrelsen i Jönköpings län och fortsätter:

– Målet med naturvårdsbränningarna är att skapa fler och bättre anpassade livsmiljöer för vissa djur och växter, säger Johan Rova i ett pressmeddelande. 

Imorgon, 3 juni
Man startar bränningen fredagen den tredje juni och den pågår under helgen. Man uppmanar allmänheten att inte vistas i området under tiden för naturvårdsbränningen. 

Kan lukta rök
Länsstyrelsen påpekar vidare i sitt pressmeddelande att eftersom området som ska omfattas av naturvårdsbränningen är relativt stort kan man känna röklukt längs väg 31 mellan Korsberga och Lindshammar. 

Dagar efteråt
Vinden beräknar vrida sig under natten och då kan röklukt även märkas av kring Lemnhult. Röklukt kommer att kännas från området både under själva bränningen och dagarna efteråt. 

Fakta

Fakta/Naturvårdsbränningar

Sedan urminnes tider har blixten tänt eld på skogar och hedar. Men de naturliga bränderna i skog och mark har minskat sedan 1700-talet. Därför är många brandgynnade arter och naturmiljöer idag hotade. Genom väl planerade och noga kontrollerade naturvårdsbränningar finns det fortfarande möjlighet att rädda de sista spillrorna av brandberoende flora och fauna.

I länsstyrelsernas naturvårdsuppdrag ingår att skydda och bevara arter och miljöer, varav flera är anpassade till återkommande bränder för sin överlevnad. Från Naturvårdsverkets och EU:s sida finns det därför önskemål om att vissa naturreservat ska skötas med brand.

Artdatabanken listar de svenska arter som riskerar att dö ut utifrån olika hotkategorier, den så kallade rödlistan. Det finns flera olika anledningar till att svenska skogsarter är rödlistade men en mycket vanlig anledning är frånvaron av brand. Skogen måste alltså brinna om inte arter ska försvinna.

Naturvårdsbränning sker kontrollerat och av utbildad personal.

Källa: Länsstyrelsen

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen