Länet Länet

Gifterna ska minskas i förskolan

Gifterna ska minskas i förskolan

Leksaker, så väl som andra material som barn dagligen kommer i kontakts med, kan innehålla gifter. 

Nu tar länets kommuner ett steg på vägen mot en giftfri förskola. Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna, det är därför extra viktigt att skydda dem mot exponering av giftiga och farliga ämnen. 

Minska saker innehållandes farliga ämnen
I åtgärdsprogrammet för Hälsans miljömål finns en åtgärd som gäller arbetet med att nå en giftfri förskola. Syftet är att minska antalet leksaker och material innehållande farliga ämnen i förskolorna så att barn exponeras i mindre utsträckning.

– Flera av länets kommuner har meddelat att de kommer att genomföra åtgärden vilket är mycket positivt, säger Elisabeth Johansson som arbetar med åtgärden på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande. 

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen