Com Hem köper Boxer

Com Hem köper Boxer

Com Hem köper Boxer för 1 550 mijoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Boxer är betal-TV-operatören i det marksända digital-TV-nätet i Sverige med cirka 500 000 abonnenter, framför allt inom villamarknaden. Under de senaste åren har den pågående fiberexpansionen inom villamarknaden påverkat Boxers kundbas negativt. Det är mot bakgrund av detta som Com Hem nu ser sina möjligheter att expandera och få en kunddatabas som ännu inte har fiber.

Varumärket Boxer inkluderas i förvärvet och kommer att fortsätta verka som en del av Com Hem-koncernen.

Förvärvet är villkorat av godkännande från Sveriges regering och Konkurrensverket, och förväntas slutföras under andra halvåret 2016.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen