Andreas Sturesson: Socialdemokraterna försöker kuppa bort valfriheten

- Socialdemokraternas agerande i denna fråga är ohederligt, oseriöst och oprofessionellt. Det säger kommunalråd Andreas Sturesson om socialdemokraternas förslag om att vid dagens kommunstyrelsesammanträde ändra spelreglerna för de hemtjänstföretag som finns i Jönköpings kommun.

Tidigare i år gjorde äldrenämnden justeringar i det regelverk (förfrågningsunderlag) som gäller för de företag som vill bedriva hemtjänstverksamhet i Jönköpings kommun. När det gäller vilken hemtjänstutförare den äldre ska få som inte själv gör ett aktivt val av utförare (ickevalsalternativ) ansåg socialdemokraterna det vara en fråga som inte skulle avgöras i äldrenämnden utan istället fastställas av kommunfullmäktige. När ärendet idag ska behandlas av kommunstyrelsen så föreslår socialdemokraterna plötsligt också helt andra förändringar i regelverket för hemtjänstföretag.

- Socialdemokraterna är emot äldres självbestämmande. Man vill avskaffa valfriheten men har inte ryggrad nog att stå för det. Istället vill man göra det svårt för hemtjänstföretagen att verka i hopp om att de ska ge upp och lägga ner verksamheten. För mig är det självklart att äldre själva ska få bestämma över sin vardag medan socialdemokraterna vill beröva äldre denna rättighet.

Hittills har hemtjänstföretag kunnat ange inom vilken del av kommunen de vill verka och hur stor kapacitet de kan erbjuda. Socialdemokraterna vill nu bl.a. ställa krav på att hemtjänstföretagen, för att vara godkända, måste erbjuda hemtjänst i hela kommunen.

- De förändringar som socialdemokraterna föreslår hotar lokala företag och jobb. Risken finns att de lokala hemtjänstföretag slås ut och att de enda som utöver kommunen kan fortsätta erbjuda hemtjänst är de större hemtjänstföretagen i Sverige.

Det var i samband med kommunstyrelsesammanträdet den 13 april som socialdemokraterna förslog att ickevalsalternativet skulle behandlas av kommunfullmäktige. Det var dock först igår eftermiddag, mindre än ett dygn före dagens sammanträde med kommunstyrelsen, som socialdemokraterna plötslig föreslår helt nya förändringar i regelverket för hemtjänstföretag.

- Ilan De Basso (s) har haft lång tid på sig att sätta sig in i ärendet. Jag lämnade mitt förslag till beslut när jag gick på föräldraledighet för 3 veckor sedan. Att komma med helt nya förslag dagen före sammanträdet är direkt oseriöst. Det är uppenbart att ambitionen från (s) har varit att vare sig kommunstyrelsens ledamöter eller hemtjänstföretagen ska ges en chans att sätta sig in i de nya förslagen och bedöma konsekvenserna av dem. Det är både fult och oprofessionellt, avslutar kommunalråd Andreas Sturesson.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen