Regionledningen välkomnar forskningssatsning

En stor och viktig satsning för näringslivet och för hela länets utveckling. Det konstaterar ledningen för Region Jönköpings län i en kommentar till det tioåriga avtal som Jönköping University slutit med Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) om forskning och produktutveckling med nära koppling till länets näringsliv.

Jönköping University och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling har tecknat ett tioårigt avtal för att skapa en stark forskningsmiljö på temat kunskapsintensiv produktframtagning. Satsningen innebär att stora belopp årligen tilldelas forskningsprojekt kopplade till länets näringsliv och Jönköping University.

Regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M) tog emot beskedet med stor glädje:
– Den här satsningen har en stor strategisk betydelse för Jönköpings län. Målet är att länet ska bli Sveriges fjärde storstadsregion, och vi behöver med olika insatser fortsätta främja, utveckla och stärka näringslivet. Det här innebär också större möjligheter att framöver lyckas attrahera spetskompetens till länet och öka innovationskraften.

Region Jönköpings län, Jönköping University samt länets kommuner och näringsliv har redan idag en nära samverkan.
– Med vår samlade kraft och förmåga stärker vi ytterligare vårt framgångsrika samarbete och regionens hållbara utveckling, menar regiondirektör Agneta Jansmyr. Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv är en nyckelfaktor för fortsatt tillväxt.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen