Ombyggnation av hållplats Ljungarum

Ombyggnation av hållplats Ljungarum

I månadsskiftet juni/juli påbörjas ombyggnationen av hållplats Ljungarum för att förbättra bytesmöjligheterna för resenärer mellan busslinjerna 3, 13, 27, 28, 133, 141.

Byggnationen utförs av NCC och påbörjas i månadsskiftet juni/juli och beräknas vara klar senast 4 november. Arbetet planeras ligga nere under vecka 30-31 skriver Jönköpings Kommun.

 

Fakta

Byggnationen består av:
•Ny vändplan för linjerna 13 och 28 på västra sidan av Herkulesvägen
•Nytt hållplatsläge direkt norr om Yttre Ljungarumsvägen
•Justering av gång- och cykelväg på östra sidan om Herkulesvägen
•Ny gångbana utmed västra sidan av Herkulesvägen från Kabelvägen
•Utökning av bussprioriterande trafiksignal för kollektivtrafiken

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen