Länet Länet

Framtiden ser mörk ut för Jönköpings bostadsmarknad

Framtiden ser mörk ut för Jönköpings bostadsmarknad

Det råder bostadsbrist i hela länet. Dessutom ökar den och spås inte bli bättre inom en femårsperiod. Det visar senaste bostadsmarknadsanalysen från Länsstyrelsen.

Kommunerna i Jönköpings län prioriterar inte bostadsförsörjningen. Det kommer Länsstyrelsen fram till i sin senaste bostadsmarknadsanalys. Av 13 kommuner har endast 7 antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen.

I analysen konstateras vidare att bostadsbristen ökar i Jönköpings län. Samtliga kommuner uppger att det råder underskott på bostadsmarknaden. Där har skett en stor förändring sedan 2014.

Bostadsbristen spås heller inte bli bättre de närmaste fem åren. Enligt Länsstyrelsen tyder det på att arbetet som görs är otillräckligt eller att kommunerna inte har de förutsättningar som krävs för att påverka situationen.

Länsstyrelsen slår även fast att bostadsbyggandet inte ökar i Jönköpings län trots att det ökar i Sverige som helhet. Därmed utvecklas heller inte bostadsbeståndet i takt med befolkningsökningen.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen