Affärer

Robotgräsklippare lyfter Husqvarna

Robotgräsklippare lyfter Husqvarna

Idag presenterade Husqvarna sin kvartalsrapport. Bolaget ökade sitt rörelseresultat till 1 729 miljoner kronor (1 675) för det andra kvartalet 2016. Däremot minskade nettoomsättningen till 11 504 miljoner kronor (12 263).

– Den positiva utvecklingen fortsatte i andra kvartalet, trots lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter i Nordamerika som drabbats av ogynnsamt väder. Koncernens rörelseresultat ökade med 54 Mkr till 1 729 Mkr (1 675), inberäknat negativa valutaeffekter på närmare -170 Mkr i kvartalet. Motsvarande marginal förbättrades till 15,0% (13,7). Resultatökningen är hänförlig en gynnsam produktmix och framgångsrikt genomförda effektivitetsförbättringar, säger Kai Wärn, VD och koncernchef i en kommentar.

Stark försäljning av robotgräsklippare
Omsättningen i divisionen Husqvarna ökade med 3%, justerat för valutaeffekter. Försäljningen i Europa utvecklades positivt, främst till följd av en fortsatt stark tillväxt på marknaden för robotgräsklippare, vilket vägde upp för en svagare efterfrågan i Nordamerika. Rörelseresultatet ökade till 1 031 Mkr (1 001), positivt påverkat av ökad försäljning av robotgräsklippare och verksamhetsförbättringar, men som delvis motverkades av negativa valutaeffekter och ökade kostnader för tillväxtsatsningar.

LÄS MER: Försäljningsförbud för succéklipparen

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen