ShareMusic och Grenna Museum tar polarexpedition till scenen

ShareMusic och Grenna Museum tar polarexpedition till scenen

Skickar regissören till Nordpolen för att låta scenkonst och forskning mötas. Den 8 augusti går regissören och manusförfattaren Åsa Johannisson ombord på isbrytaren Oden för att delta i forskningsexpeditionen Arctic Ocean 2016, inom ramen för Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram.

Resan blir startskottet för projektet Polar på scen som drivs av ShareMusic & Performing Arts och Grenna Museum. Under sex veckor ska Åsa Johannisson, lektor vid Stockholms konstnärliga högskola, undersöka tvärvetenskaplig samverkan mellan konst och forskning. Hon ingår i det internationella forskningsteam som avreser från Longyearbyen på Svalbard för att arbeta i Arktiska oceanen.

Resan dokumenteras genom foto, rörlig bild, ljud samt i form av en process-och resedagbok. Detta ger underlag för ett nytt konstnärligt projekt, Polar på scen, som ska utmynna i ett sceniskt verk. Föreställningen följs upp av envandringsutställning, ett pedagogiskt material samt nätverksbyggande mellan barn i Sverige, Ryssland, Norge och Island kring framtidsfrågor.

Bakom Polar på scen står kulturorganisationen ShareMusic & Performing Arts med säte i Gränna och Grenna Museum, som gemensamt vill föra samman kulturarv, miljöarbete, forskning och pedagogik – dåtid och framtid, i ett möte med sceniska uttryck. Utgångspunkten är forskningsmaterial från Andrées polarexpedition 1897 som ska länkas samman med dagens forskning om bl.a. alger som kan rena luften på koldioxid. Projektet ska väcka engagemang kring samhällsfrågor, ekologi och en hållbar framtid. Det innebär också en länk till historien.

- Det är stort att vi fått med Åsa Johannisson på en polarforskningsexpedition. De har aldrig haft en deltagande regissör i sitt konstnärsprogram tidigare. Jag ser det som ett tecken på att Polarforskningssekretariatet tycker att projektet är spännande och intressant. Åsas deltagande är av vital betydelse för projektet, som inspirationskälla genom mötet med landskapet och forskningen, säger Håkan Jorikson, museichef på Grenna Museum – Andréexpeditionen Polarcenter.

Polarforskningssekretariatets val att utse Åsa Johannisson som en av deltagarna i expeditionen, är en bekräftelse på ShareMusics betydelsefulla arbete som har starka kopplingar till de globala målen i agenda 2030 kring inkludering och hållbar utveckling.

-Jag tycker det ska bli spännande att se på vilka sätt konst och vetenskap kan mötas. Det blir också väldigt intressant att se hur vi både inom konsten, men också ur ett pedagogiskt perspektiv, kan arbeta med forskningen och de erfarenheterna som görs under resan, säger Åsa Johannisson.

 

Polar på scen är ett samarbete mellan ShareMusic & Performing Arts, Grenna Museum i samverkan med lokala, nationella och internationella partners från Sverige, Ryssland, Island och Norge.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen