Vattenledningsparken - en guldklimp

Vattenledningsparken - en guldklimpVattenledningsparken - en guldklimp bild nr 2Vattenledningsparken - en guldklimp bild nr 3Vattenledningsparken - en guldklimp bild nr 4
Vattenledningsparken - en guldklimp bild nr 6Vattenledningsparken - en guldklimp bild nr 7Vattenledningsparken - en guldklimp bild nr 8Vattenledningsparken - en guldklimp bild nr 9
Vattenledningsparken - en guldklimp bild nr 11Vattenledningsparken - en guldklimp bild nr 12Vattenledningsparken - en guldklimp bild nr 13Vattenledningsparken - en guldklimp bild nr 14
Vattenledningsparken - en guldklimp bild nr 16Vattenledningsparken - en guldklimp bild nr 17Vattenledningsparken - en guldklimp bild nr 18

Vattenledningsparken med Åsendammen, är Jönköpings första vattenverk. Åsenverket försåg Jönköpingsborna med dricksvatten från 1864. Innan dess hämtade man vatten från Vättern, vilket omintetgjordes när järnvägen anlades.

Vid förra sekelskiftet var Vattenledningsparken ett uppskattat turistmål med vacker utsikt, porlande fontäner och en behagfull miljö.

Åsendammen är riksintressant för kulturminnesvården och hör till de tidstypiska skeenden av en modern stads framväxt på 1800-talet. Andra fornlämningar i området är betydligt äldre. Här finns hålvägar, fornåkrar och gamla odlingsrösen. Hålväg är en forntida färdled eller fägata. De syns i terrängen som en djup fåra eller mindre dalgång. En tydlig sådan finns där stigen korsar Junebäckens ravin uppströms Åsendammen.

Källa: Jönköpings kommun

Se bilder
Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen