Kommun

Inte ett enda varsel om uppsägning

Inte ett enda varsel om uppsägning

Den starka konjunkturen gav en stark statistik får arbetsmarknaden i Jönköpings län. Fler ungdomar och funktionshindrade har fått jobb. Arbetslösheten är nu 6,2 procent i länet, jämfört med 6,5 procent för ett år sedan.

Inte ett enda varsel om uppsägning anmäldes under juli månad i länet.
De lediga platserna hos Arbetsförmedlingen stiger och arbetslösheten sjunker. Det finns många positiva siffror i arbetslöshetsstatistiken för Jönköpings län. Arbetslösheten sjunker och inte sedan 2008 har så få ungdomar (18-24 år) stått utan jobb. I Gnosjö kommun har ungdomsarbetslösheten nästan halverats sedan förra året.

Högkonjunkturen ger effekter även för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. I den gruppen har antalet arbetslösa i länet minskat med 240 personer jämfört med juli 2015.

– Det är mycket glädjande. Bland personer med funktionshinder finns många kompetenser som kan göra stor nytta hos arbetsgivarna, säger Gregory Golding, chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping i ett pressmeddelande.

Tudelningen på arbetsmarknaden förstärks
Statistiken för juli månad visar dock att det finns grupper som har svårare att komma i arbete. Medan arbetslösheten bland inrikesfödda i länet är riktigt låg, 3,0 procent, så är andelen arbetslösa bland de utrikesfödda så hög som 22,2 procent.

Detta skapar skillnader mellan kommunerna beroende på hur många utrikesfödda som flyttar in. Eftersom Eksjö kommun haft en stor inflyttning från utlandet det senaste året så har arbetslösheten ökat med 13,3 procent, medan Gnosjö har sett en minskad arbetslöshet med 13,5 procent jämfört med juli 2015. Lägst arbetslöshet i länet har Habo kommun med 2,5 procent, vilket är bland de lägsta siffrorna i hela landet.

Mer om arbetsmarknadsläget i juli 2016 kan du läsa i ”Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016”.

 

Fakta

Kort om juli månad 2016, Jönköpings län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli månad 2015)

6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,5)*
8,5procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,5)**
Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 10 540 personer (10 960)
730 personer fick arbete (870)
660 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (690)
2 120 nya lediga platser anmäldes (1 950)
0 personer varslades om uppsägning (20)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen