Debatt

Genom investeringar bygger vi samman Sverige

Genom investeringar bygger vi samman Sverige

Under sommaren har jag kört en del på E4:an söder om Värnamo. Under de här resorna har jag slagits av vilket behov det finns av att rusta upp viktig infrastruktur i länet. Ett exempel är sträckan mellan Toftaholm och Ljungby.  I dag är det den enda delen av E4:an mellan Jönköping och Helsingborg som inte är motorväg, och det sker så gott som dagligen olyckor.

Men det är inte enbart sträckan mellan Toftaholm och Ljungby som behöver rustas upp och göras om till motorväg. Enligt Motormännens granskning är det överlag mycket sprickbildningar och vägslitage på E4:an. Det innebär att vägen är obehaglig att köra på, men också en ökad olycksrisk med tanke på att vatten enklare samlas i spåren.

Det finns flera fördelar med att Sverige satsar pengar på infrastruktur. Dels bidrar det till ökad sysselsättning och tillväxt. Dels ökar det vår frihet och trygghet. Oavsett om du och jag valt att bosätta oss i en stad eller på landsbygden ska vi känna oss trygga i att kommunikationerna fungerar. Här är både väg och järnväg viktigt.

Mycket av dagens infrastrukturdebatt handlar framförallt om höghastighetsbanan. Det är oerhört viktigt att vi så snart som möjligt kan fatta ett riksdagsbeslut om att sätta spaden i marken och börja bygga framtidens järnväg. Samtidigt är det lika viktigt att vi i höghastighetsivern inte glömmer bort befintliga järnvägslinjer.

Här finns det mycket att göra. Dels när det gäller den eftersatta och neddragningshotade sträckan mellan Halmstad och Nässjö, som bland annat binder ihop en av landets mest företagstäta områden med västkusten, dels sträckan Nässjö-Hultsfred som uppmärksammades av länets tidningar för ett tag sedan. Enligt en tågingenjör riskerar Eksjö kommun drabbas negativt av en höghastighetsbana om inte övriga tågförbindelser förbättras.

För oss socialdemokrater kommer alltid investeringar i samhällsbygget vara högre prioriterat än skattesänkningar. För oss handlar den svenska modellen bland annat om en aktiv ekonomisk politik med fokus på tillväxt, export och full sysselsättning. Genom investeringar i infrastruktur bygger vi bokstavligen samman Sverige.

Helene Petersson (S) Riksdagsledamot från Jönköpings län

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen