Debatt

Debatt. Så vill Socialdemokraterna finansiera det nya sjukhusbygget på Ryhov

Debatt. Så vill Socialdemokraterna finansiera det nya sjukhusbygget på Ryhov

Socialdemokraterna vill använda regionens egna medel för nybyggnationen på Ryhov, även kallad hus D1. I budgetberedningen kommer därför partiet föreslå att denna investering finansieras av sparat skattemedel från rörelsekapitalförvaltningen.

I Region Jönköpings län har det under åren avsatts stora resurser för att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme för att både säkra personalens pensioner och möta framtida investeringar på kort och lång sikt. Det gör att regionen i dag har en stark ekonomi med ett stort eget kapital.Totalt har Region Jönköpings län 6,8 miljarder kronor i kapital.

– Vi har tidigare tydliggjort att byggnationen av hus D1 behöver hanteras särskilt i det fortsatta budgetarbetet. Ska Region Jönköpings län även i framtiden ha en bra vård i moderna och ändamålsenliga lokaler krävs långsiktigt hållbart ekonomiskt ansvarstagande, säger regionrådet Carina Ödebrink (S).

– Med tanke på att vårt finansiella mål är att finansiera investeringar med egna medel anser vi att det nya huset på Ryhov bör bekostas med medel från rörelsekapitalförvaltningen. Vi ställer oss kraftigt emot lösningar där miljardinvesteringar finansieras genom besparingar i verksamheten. För oss Socialdemokrater är det viktigaste att garantera en god sjukvård för länets invånare. Därför är besparingar både orimligt och orealistiskt, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd och 2:e vice ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

När budgetberedningen träffas kommer Socialdemokraterna att lägga fram detta förslag.

– Detta är en mycket viktig investering, men det är minst lika viktig att vi behåller en bra verksamhet med god tillgång på kompetent personal. Därför är det viktigt att nyinvesteringar inte sker på bekostnad av besparingar i befintlig verksamhet, säger Carina Ödebrink.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen