Kommun Jönköping

Tyck till om nytt cykelprogram i kommunen

Tyck till om nytt cykelprogram i kommunen

När kommunen växer och fler människor behöver ta sig fram är det viktigt att de hållbara transporterna prioriteras. Därför tar Jönköpings kommun nu fram ett nytt program med mål och strategier för cykling i Jönköpings kommun.

Programmet består av sex insatsområden:

  • Ett tryggt och säkert cykelvägnät för alla
  • Ett sammanhängande och gent cykelvägnät
  • Hög standard på cykelvägarna året runt
  • En stark cykelkultur
  • God service för cyklisternas olika behov under resan
  • Ökad samverkan och samsyn

Detta för att så tydligt som möjligt få fram hur man ska arbeta med cykelfrågan i kommunen.

Cykelprogrammet går nu ut på remiss. Jönköpings kommun vill ha allmänhetens synpunkter för att det ska bli så bra som möjligt. Senast 21 september ska eventuella synpunkter på programmet skickas in. Tyck till här.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen