Länet

Så ska hedersrelaterat våld stoppas

Så ska hedersrelaterat våld stoppas

Länsstyrelsen i Jönköpings län arrangerar just nu en tvådagarskonferens om hedersrelaterat våld och förtryck med målet att synliggöra, förebygga och åtgärda problemet. 

Våld och förtryck som grundar sig i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar går under benämningen hedersrelaterat våld. I sin mest extrema form resulterar hederstänkande i hot om våld, våld och dödligt våld. Onsdag till torsdag arrangerar Länsstyrelsen i Jönköpings län en tvådagarskonferens för att synliggöra, förebygga och åtgärda hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgruppen för konferensen är främst politiker och tjänsteman inom socialtjänsten, Polismyndigheten, Migrationsverket, skolan, Åklagarkammaren, hälso- och sjukvården samt boenden för ensamkommande barn och unga och ideella/idéburna verksamheter. Sammanlagt har 630 personer anmält sig till konferensen.

- Det är ett stort deltagande på konferensen med många chefer och förtroendevalda på plats, berättar Madeleine Söderberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Resursteam Heder

Som en del i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck har Länsstyrelsen i Jönköpings län samordnat ett resursteam som består av 25 personer från olika verksamheter med fördjupad kunskap inom ämnet. Teamets medlemmar kommer från skolan, polis, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Resursteamets målsättning är att synliggöra, sprida kunskap och underlätta upptäckten av hedersrelaterat våld och förtryck. Teamet ska även utgöra en resurs för yrkesamma och ideella i Jönköpings län.

- Har man en verktygslåda är det nog lättare att våga se problemet istället för att se bort, säger Maria Lyck.

Statistik saknas

Som det ser ut i dag förs det ingen statistik på hedersrelaterat våld varken inom Polismyndigheten eller hos Socialtjänsten.

- Det finns ingen egen rubricering för hedersrelaterat våld och därför kan vi i dag inte föra någon statistik på detta, säger Maria Lyck, på Polismyndigheten i Jönköping.

 

Fakta

Föreläsare på konferensen:

Mikael Thörn - arbetar inom det nationella kompetensteamet. Han har arbetat mot hedersrelaterat våld sedan slutet på 90-talet, både inom socialtjänsten men även bland annat på Länsstyrelsen Östergötland, Socialstyrelsen, Institutet för vård och omsorg och senast nu på Regeringskansliet med förslaget på ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Juno Blom - utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland med ansvar för Länsstyrelsens olika nationella uppdrag. Hon har nyligen varit Regeringens utredare i arbetet med att föreslå en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Bo Lagerkvist - Nationella kompetensteamet, arbetat inom polisen med frågor som rör hedersrelaterade brott sedan 2002, bland annat på Rikspolisstyrelsen.

Per Brinkemo - Nationella Kompetensteamet. Författare och fd. journalist, har bland annat skrivit böckerna "Dumpad – den sanna historien och Ahmed Hassan Ali" och "Mellan klan och stat." I föreläsningarna talar Brinkemo om hederskulturens ursprung, varför heder existerar och hur det fungerar genom att beskriva vad ett klansamhälle är.  

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen