Bra att veta

Ny satsning ska energieffektivisera företag

Ny satsning ska energieffektivisera företagNy satsning ska energieffektivisera företag bild nr 2

Nu startar Energikontor Norra Småland ett av Jönköpings läns energieffektiviseringsnätverk som är en del av ett stort nationellt projekt med målet att effektivisera energianvändningen hos små och medelstora företag. Under torsdagen hölls ett nätverksmöte för gjuteribranschen, i Jönköping.

Under torsdagen hölls en nätverksträff i Jönköping angående energieffektivisering inom gjuteribranschen, där åtta företag deltog. Detta skedde under ledning av Energikontorets projektledare Andreas Lindahl, Lennart Holmberg och Emelie Emanuelsson samt Håkan Lindkvist som är utsedd till energiexpert för gjuterinätverket.

- Satsningen är inspirerad av liknande satsningar i exempelvis Tyskland som har gått väldigt bra. Det har aldrig tidigare gjorts en så stor satsning i Sverige, säger Lennart Holmberg, projektledare på Energikontoret.

40 nätverk deltar i satsningen

Satsningen är möjlig tack vare Energimyndigheten och finansieringsstöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå under cirka fyra år. Sammanlagt kommer 40 nätverk med företag från olika branscher att drivas, där varje nätverk består av 8-16 företag.

Expertrådgivning

Förutom möjligheten att utbyta erfarenheter med andra företag som arbetar mot samma mål så erbjuder nätverken hjälp och stöd för att genomföra sin energikartläggning samt att genomföra åtgärder. Företagen får tillgång till 150 timmars expertrådgivning och kontinuerligt stöd i sitt arbete. bland annat genom nätverksträffarna som arrangeras 3-4 gånger per år.

- Min roll är att hjälpa företagen att nå sina mål. Jag kommer att ge stöd när det gäller prioriteringar och bedömningar under arbetets gång, säger Håkan Lindkvist, energiexpert.

Miljövänlig satsning

Energieffektivisering är viktigt ur flera synvinklar. Dels bidrar det till att öka företagens konkurrenskraft, men det är också en viktig faktor i att minska klimat- och miljöpåverkan. Olle Ahlström, vd på Storebro Gjuteriet, är mycket positiv till nätverket.

- Vi använder mycket energi i vår bransch och vi har historiskt sett varit dåliga på att vara energieffektiva. Energieffektivitet är en viktig faktor både när det gäller konkurrenskraft och med tanke på miljön, säger Olle Ahlström.

Se bilder
Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen