Kommun

Klart: Så här kan framtidens järnvägsstation bli

Klart: Så här kan framtidens järnvägsstation bliKlart: Så här kan framtidens järnvägsstation bli bild nr 2Klart: Så här kan framtidens järnvägsstation bli bild nr 3Klart: Så här kan framtidens järnvägsstation bli bild nr 4
Klart: Så här kan framtidens järnvägsstation bli bild nr 6Klart: Så här kan framtidens järnvägsstation bli bild nr 7

Sedan i våras har fyra team tävlat om att föreslå den bästa utformningen av ett framtida stationsområde söder om Munksjön. Under fredagens ceremoni på Spira presenterades det bästa förslaget och vinnaren är Next Jönköping som har tagits fram av bland annat stjärnarkitekten Gert Wingårdh.

Totalt 33 förslag har kommit in till idétävlingen. Av dessa valdes fyra ut som utifrån flera kriterier, bland annat innehåll, utseende, trafikflöde och integration med omgivande stadsdelar, har arbetat fram sina bidrag. Under tävlingens gång har alla förslag varit anonyma.

Under fredagen korades förslaget Next Jönköping som vinnare vid en ceremoni på Konserthuset Spira. Bakom förslaget står bland annat Wingårdhs arkitektkontor. Vinsten betyder dock inte att stationshuset kommer att se ut exakt som förslaget visar, utan det är en idé som kommer arbetas vidare på. 

- Det känns jätteskönt. Vi har gjort en bra analys och fick ihop alla programdelar, säger Jonas Edblad, arkitekt på Wingårdh arkitektkontor.

- Idétävlingen är ett bra sätt att få synas. Arbetet med förslaget har tagit ungefär tre månader.

Läs mer om det vinnande förslaget här

Juryutlåtande

Juryn bestod av tio personer, däribland flera kommunalråd, stadsdirektör, stadsbyggnadsdirektör, regiondirektör och representanter av Sveriges Arkitekter. Deras motivering löd som följer:

 "Next Jönköping", övertygar i sitt starka engagemang i att lösa uppgiften och svarar bäst av samtliga förslag på de många frågor som programmet ställer. Områdets utformning är attraktiv och ansluter väl till stadsdelen och staden i övrigt. Stationsområdet och själva stationen har en mycket god funktionalitet för resenärer, boende, arbetande och besökare. Gestaltningen kan vidareutvecklas genom att tona ned den stora skalan på de offentliga rummen och genom att stationen ges en starkare identitet. Förslaget präglas av en hög grad av genomförbarhet."

 

 

Se bilder
Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen