Debatt

Vi satsar på fler poliser för ett tryggare Jönköpings län

Vi satsar på fler poliser för ett tryggare Jönköpings län

Debatt. I Jönköpings län och i resten av Sverige ska alla känna sig trygga. Polisen ska finnas nära för att förebygga brott, snabbt vara på plats när brott har begåtts och se till att de sedan klaras upp. Regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, satsar därför 2,7 miljarder kronor 2017-2020 på polisen och säkerhetspolisen för att öka antalet anställda, utbilda fler poliser och anställa fler civilanställda.

I landet har vi också särskilt utsatta områden där det behövs kraftiga polisinsatser. För att vi ska få fler poliser där de behövs som mest, behöver polisens tid och resurser bättre tas tillvara. Därför ser vi nu till att avlasta polisen de arbetsuppgifter som kan utföras mer effektivt av andra myndigheter. Målet om fler poliser kräver också ett högre intag till polishögskolan där satsningen kommer att ge ökat studiestöd så att fler kan utbilda sig.

I en orolig omvärld måste också säkerhetspolisen ha muskler att hantera terrorhot och personer som radikaliserats. Regeringen satsar därför 650 miljoner kronor på säkerhetspolisen under perioden 2017-2020.

Vi kommer att göra vad som krävs för att skapa framtidstro i Sverige. Därför ska vi utveckla den svenska modellen, där trygghet genom gemensam välfärd går hand i hand med att alla gör rätt för sig och följer lagar och regler. Det förutsätter att vi bygger ett starkt polisväsende i Jönköpings län och i övriga Sverige.

Anders Ygeman, (S), inrikesminister
Helene Petersson, (S), gruppledare i justitieutskottet och riksdagsledamot från Jönköpings län

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen