Kommun Kålgården

Förening vill stoppa Kålgårdsbygge: "Avviker på ett brutalt sätt"

Förening vill stoppa Kålgårdsbygge: "Avviker på ett brutalt sätt"Förening vill stoppa Kålgårdsbygge: "Avviker på ett brutalt sätt" bild nr 2Förening vill stoppa Kålgårdsbygge: "Avviker på ett brutalt sätt" bild nr 3Förening vill stoppa Kålgårdsbygge: "Avviker på ett brutalt sätt" bild nr 4

Bostadsrättsföreningen Delfinen överklagar nu kommunens beslut om att bygga ett nytt kvarter på Gamla Kålgården. Även om föreningen är positiv till ett bostadsområde på platsen anser den att kommunens detaljplan skiljer sig från grannkvarteren "på ett brutalt sätt".

I början av september beslutade kommunfullmäktige att anta en ny detaljplan för kvarteret Drotten 10 på Kålgården.

Nu överklagar bostadsrättsföreningen Delfinen beslutet till mark- och miljödomstolen i Växjö. Föreningen anser att detaljplanen för kvarteret "avviker på ett brutalt sätt" mot grannkvarterens utformning.

I sin planbeskrivning har kommunen angett att bebyggelsen anpassats till omgivningen. Trots det är planen att uppföra en byggnad som är flera våningar högre än närmaste grannfastighet.

Bostadsrättsföreningen påpekar i överklagan att den ändå ställer sig positiv till att Drotten 10 blir ett bostadsområde.

Men motförslaget är att kvarteret i stället består av lägre byggnader i de västra delarna som gränsar mot Gamla Kålgården.

LÄS MER: Här ska Wallenbergarna storsatsa i Jönköping

LÄS MER: Storsatsningen i Barnarp – så här blev de efterlängtade bostadsrätterna

LÄS MER: Klart: Här byggs ett nytt Djurgården i Jönköping

Se bilder
Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen