Kultur

Unikt stipendium för konststuderande

Unikt stipendium för konststuderande

Konststuderande med anknytning till Jönköpings län kan nu söka ett nytt stipendium för att utveckla och förverkliga konstnärliga idéer och projekt. Stipendiet blir ett av de största i sitt slag i Sverige.

Stipendiet delas ut genom Paul Petersons stiftelse, som Region Jönköpings län förvaltar. Stipendiet är på 100 000 kronor och delas för första gången ut till en stipendiat på Paul Petersons födelsedag den 25 februari 2017.

Ansökningstiden är mellan 1 oktober-1 december 2016. Konststuderande som har anknytning till länet kan söka stipendiet, som ska användas för att förverkliga konstnärliga idéer och projekt under studietiden. En referensgrupp bestående av regionala och nationella företrädare för bildkonstområdet väljer tillsammans med stiftelsen ut stipendiater.

I den mån det är möjligt kommer de konstnärliga arbeten som stipendiet leder till presenteras på någon av konstinstitutionerna i Jönköpings län.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen